Nejčastější chyby při zálohování aneb jak lze jednoduše přijít o zálohovaná data?

CD locker

Plánujete-li v nejbližší době zálohovat své fotky, videa, hudbu či jakékoliv jiné pro vás cenné dokumenty, jste na správném místě. Ve druhém dílu naší série o zálohování si totiž probereme trochu teorie, jakých chyb se uživatelé dopouštějí nejčastěji, čemu je potřeba se vyvarovat a na co si dát pozor.

Pozor, jak zacházíte s médii

Jak jsme si říkali - základem úspěchu v této oblasti je prevence. Ovšem je nutné ji podpořit: ač se to možná nezdá, z velké části při poškození právě zálohovacích médií hraje roli také lidský faktor. Chyba na straně uživatele totiž patří k naprosto běžným příčinám celkové ztráty zálohovaných dat, se kterými se odborníci setkávají takřka neustále.
Nejčastěji se jedná např. o škrábance na CD/DVD a jejich následná nepoužitelnost, nesprávné zacházení s pevnými/externími či flash disky - otřesy, neadekvátní manipulace v zapnutém stavu, pády na zem, elektrický zkrat, odpojení disku od počítače během kopírování, polití vodou, čajem, kávou či jinou tekutinou, nechtěné zformátování apod.

Fujitsu pro nevidomé

Proto je důležité uvědomit si, jak svým dočiněním můžeme dané médium poškodit my sami resp., jak můžeme ovlivnit fakt, aby k poškození nedošlo. Spolu s tím je důležité vyvarovat se nejobecnějších chyb. Podrobněji o chybách zde - časté chyby a doporučení při záchraně dat.

A které to jsou?

Nepravidelné zálohování – i když je to neustále připomínáno, stále spoustu uživatelů neprovádí svou zálohu pravidelně. Odborníci se také často setkávají s případy, kdy není jasné, která záloha je ze kdy a jaká konkrétní data obsahuje (tzv. špatné označování provedených záloh). Při snaze tak obnovit konkrétní chtěné dokumenty je tato práce o to těžší, čímž se snižuje šance na úspěch. (Více k tomuto tématu jsme psali ve článku "Proč a jak správně zálohovat svá data?".)
Ztráta přehledu – zálohovací proces sice může být prováděn čistě automaticky, ovšem i na tento postup je potřeba dohlížet; banální chyby typu automatického zálohování na externí disk, jenž je následně zaplněn a záloha se již nemá kam uložit - tudíž žádná neprobíhá, jsou ty nejčastější. Snažte se tedy mít o stavu kapacity svých médií neustálý přehled. Využíváte-li k zálohování např. speciální software typu CobianBackup apod. (zmiňovali jsme si také), je jistě dobré udržovat tento software aktualizovaný.
Nedůsledné zabezpečení – tím může být myšleno zabezpečení proti virům, přepětí v síti, úplně prostému odcizení média apod. V dnešní době snadného přenosu nejsou případy krádeží nic neobvyklého. V případě potřeby si také chraňte své zálohy heslem či jiným šifrováním (samozřejmě nezapomeňte na dešifrovací klíč).
Zvolení špatného způsobu/postupu/strategie – pro určitá data (také je dobré brát ohled na jejich objem) je důležité si zvolit správnou strategii. Samozřejmě s ohledem na čas, který zálohováním strávíte. Těžko budete 1TB dokumentů vypalovat na DVD. Zároveň je důležité se zamyslet, zda mít na 1TB disku 10GB dat (viz níže). Vždy se tedy snažte zvolit adekvátní postup.
Nekompletní zálohy – mnohdy je potřeba k obnoveným datům specifické nastavení daného softwaru, kompatibilní verze, licenční klíče apod. Nezapomeňte tedy zohlednit i tyto faktory.

Fujitsu pro nevidomé

Nezachraňujte disk sami, přenechte práci profesionálům

Dnes se odborníci na záchranu dat čím dál častěji setkávají s paradoxním problémem: malým objemem dat na velkokapacitním pevném disku. Díky tomu je totiž využívána jen malá plocha diskových ploten a nejvíce poškozený povrch je tak právě v oblasti dat. Máte-li třeba na 1TB disku velice důležitá data o 10 GB (např. účetnický systém), je opotřebení ploten díky neustálému využití právě v tomto místě.

U velkých firem bývá nejčastěji poškozeno tzv. RAID pole (vícenásobné diskové pole nezávislých disků), kdy se za nedůslednosti administrátorů nechá celé běžet tzv. degradovaně (jeden disk vypadne). Dotyční technici si řeknou, že dokud pole běží, nechají vše jak je a rozhodnou se disk vyměnit až později. Jenže ouha! Na výměnu se zapomene. Následně je však pozdě, neboť vypadne další disk a celé pole přestane fungovat. To je pro firmu takřka kritické – může to mít za následek až zastavení výroby v továrně či prodej v e-shopu. Tady najdete další zajímavé rady na téma záchrana dat z RAID pole.

Fujitsu pro nevidomé

Výpadky RAID polí se stávají neřešitelným oříškem pro nezasvěcené. Proto je lepší obrátit se neprodleně s tímto problémem na odborníky, kteří se zabývají touto problematikou. Také se vyvarujte rozebírání či výměně elektronický součástek disku doma; tyto operace se provádí v prachotěsné přetlakové komoře speciálním nářadím, aby se zamezilo právě poškození diskových ploten. Raději se tedy snažte svěřit poškozené médium odborníkům.

Pár tipů jak postupovat ihned po poškození disku

Někdy, i když se můžeme snažit sebevíc, může dojít k mechanické závadě ne třeba naší vinou. I v tuto chvíli je ale důležité zachovat chladnou hlavu. Odborníci ze společnosti DataHelp (zabývají se obnovou dat z HDD) radí jak standardně postupovat:
• Zjistíte-li závadu, ihned disk odpojte od napájení. Budete-li poškozený disk nadále zapínat a zkoušet se k datům dostat, můžete data zničit.
• Pokud ztrátu nebo poškození zjistíte za chodu počítače/notebooku/zařízení, zamezte dalším zápisům na disk. Pokud např. vypnete počítač standardním způsobem, na disk se bude zapisovat a hrozí např. přemazání míst, kde byla smazaná data uložena.
• Zamezte také jakékoliv další práci s daty na disku prostřednictvím různých programů (PhotoRec, ScanDisk, Chkdsk atd.)
• Pokud dojde k fyzickému poškození (např. utrhnutí čtecích hlav), zkuste zabránit nadměrným otřesům a prudkým pohybům disku. Když budou utržené čtecí hlavy svévolně projíždět po diskových plotnách, dojde k jejich dalšímu poškrábání a poničení.

Fujitsu pro nevidomé

Jsme tu stále pro vás, neváhejte se zeptat

Budete-li mít nějaké nejasnosti či dotazy, můžete se obrátit jak na naši poradnu, tak se vyjádřit v komentářích pod článkem. V případě akutní potřeby máte možnost využít stálou pomoc odborníků ze společnosti DataHelp na nonstop online lince, popřípadě se nebojte dojít zeptat osobně od pondělí do pátku v rozmezí 9-17 hodin do Jirsíkovy ulice v Praze.

Článek připraven ve spolupráci se společností DataHelp, odborníkem na záchranu dat.

Průměr: 2.8 (6 votes)