Záchrana dat - první pomoc při ztrátě dat

Disk hdd

Přišli jste o data a nevíte jak postupovat, abyste je zachránili a získali zpět? V minulém článku jsme probírali důvody a situace, kdy nezkoušet zachraňovat ztracená data doma, dnes vám poradíme, jak se v situaci kdy o data přijdete vyvarovat nejčastějším chybám a jak postupovat při jejich následné záchraně. Rozhodují totiž i maličkosti, které vám na první pohled nemusí být vůbec zřejmé.

Co si uvědomit hned na začátku? Datová média (pevné disky, paměťové karty, SSD disky atd.) jsou citlivá, neodborné zacházení je může poškodit. Stejně tak data, která na nich jsou uložená. Pokud se Vám datové médium poškodí, nebo si z něj nedopatřením smažete, zformátujete data, nepanikařte. Ve většině případů na médiu data stále jsou a dají se zachránit. Dle zkušeností odborníků na záchranu dat jsou rozhodnutí, která uděláte v okamžiku těsně po zjištění nemilé informace klíčové. Pokud se zachováte správně, zvýšíte šanci na záchranu dat. V druhém případě můžete nevhodných zásahem záchranu dat dost zkomplikovat, eventuelně výrazně prodražit. Čeho se tedy vyvarovat a jak postupovat? Jednotlivé kroky jsme konzultovali se Štěpánem Mikešem, odborníkem na záchranu a obnovu dat ze společnosti DataHelp.

Co dělat v případě poruchy, smazání dat?

1 - Ihned vypněte počítač, systém, elektronické zařízení, které s daty pracovalo. A nejlépe rovnou tak, že zařízení odpojíte "natvrdo" z napájení. Standardní proces vypínání může v některých případech poškození data zničit.

2 - Nerestartujte a nijak jinak se nepokoušejte datové médiu "vzkřísit". Pokud došlo například k mechanické poruše disku, opakované zapínání počítače může data na disku ještě více poškodit.

3 - Dobrým indikátorem poruchy disku jsou např. roztodivné zvuky, které zapnuté médium vydává. V případě poškozené paměťové karty pak např. mylné informace o její kapacitě nebo problémy při připojování karty k počítači.

4 - Zamezte jakémukoliv dalšímu zápisu dat na disk nebo jiné datové médium. Pokud se na disk budou dál zapisovat data, hrozí přemazání těch původních. V okamžiku smazání dat většina systému data fyzicky neodstraní. K vymazání dochází většinou až v okamžiku, kdy chce operační systém do míst, kde původní smazaná data byla uložena zapsat nová data. Při spouštění a vypínání počítače dochází k zápisům dat na disk. Může to být zrovna do míst, kde jsou vaše původně smazaná data.

5 - Nepokoušejte se nedostupná data z disku nebo z poškozeného disku obnovovat pomocí nástrojů typu ScanDisk, chkdsk, defragmentace disku ani programů na obnovu dat. Pokud nejste odborník, většinou nedokážete určit přesnou poruchu disku. Použitím podobných nástrojů na obnovu smazaných dat je můžete nenávratně zničit. Tyto programy opět pracují s diskem a ukládají na něj data. Může tak opět dojít k přemazání těch původně ztracených. Pokud jde o cenná data, raději volte práci odborníků.

HDD look

6 - Pokud jste si data jen smazali, zformátovali, ověřte si, zda jste schopni smazaná data z média zachránit svépomocí prostřednictvím nějakého specializovaného programu. Pokud ne, přenechejte práci odborníkům. Pokud jim práci neodborným amatérským zásahem nijak nezkomplikujete, samotná obnova dat nemusí být drahá. Jde o triviální záležitost.

7 - V případě mechanicky nebo elektronicky poškozeného média nezkoušejte data zachránit podomácku a s datovým médiem dál nijak nepracujte ani nezapínejte. Jakákoliv další práce např. s pevným diskem (start operačního systému představuje práci s daty na disku) může ohrozit ztracená data a následnou záchranu zkomplikovat.

8 - Pošlete poškozené médium na diagnostiku k odborníkům. Obvykle ho zdarma vyzvednou přímo u vás doma a zdarma provedou kontrolu poruchy. Obratem Vám sdělí, jakou má obnova smazaných dat šanci a kolik vás to bude stát.

9 - Při transportu poškozeného média zkuste být co nejopatrnější (týká se to především mechanicky poškozených pevných disků). Pokud má disk např. utrhnuté čtecí hlavy, nárazem dochází k jejich pohybu po plochách záznamových ploten. Tím se povrch ploten může poškrábat a zničit a data na nich uložené nenávratně poškodit. Podobně tak zkuste zamezit kontaktu média s elektřinou.

10 - U většiny poruch (např. s mechanickou či elektronickou poruchou) je šance na záchranu dat. Stačí neprovádět amatérské zásahy a doručit dané médium k odborníkům.

Podrobnější informace o záchraně dat z jednotlivých datových médií a podrobnosti o tom, jak záchrana dat z nich probíhá, najdete na specializovaném webu o záchraně dat. Odbornější informace o tom, jak funguje pevný disk, jak s ním zacházet co nejšetrněji a jakými trpí poruchami najdete na webu Záchrana dat z disku.

disks

Nejčastější příčiny smazání, poškození a nedostupnosti dat

Typů paměťových médií je mnoho, využívají různé principy práce a ukládání dat. Každé z nich proto trpí odlišnými poruchami a taktéž se liší i příčiny poruch. Zde je přehled těch nejběžnějších.

 • Zformátování disku
 • Nechtěné smazání souborů nebo smazání počítačovým virem
 • Vymazání souborů z Koše
 • Porucha při kopírování dat mezi 2 datovými médii
 • Zformátování paměťové karty ve foťáku
 • Smazání dat způsobené fyzickým poškozením paměťového média
 • Selhání, porucha pevného disku
 • Utrhnuté nebo vadné čtecí hlavy disku
 • Poškrábané plotny disku
 • Vadné sektory na disku
 • Zadřená ložiska disku
 • Nekorektní zápis do chybových tabulek
 • Přepsaná servisní data
 • Vadná vnitřní nebo vnější elektronika
 • Poškozený elektromotor
 • Přepsané soubory, poškozený souborový systém
 • Mechanické poškození řídícího čipu paměťové karty
 • Elektronické poškození řídícího čipu paměťové karty
 • Poškození plošného spoje paměťové karty
 • atd.

Článek připraven ve spolupráci se společností DataHelp, odborníkem na záchranu a obnovu dat.

Průměr: 3.1 (21 votes)