Trh prodeje tiskových a IT řešení – predikce 2019

Štítky:

<script type='text/javascript'></script>


Správa tiskových služeb v cloudu bude klíčovou volbou pro snížení zatížení IT oddělení a redukci nákladů

Mezi hlavní výhody řízení tiskových služeb v cloudu patří zvýšení provozní efektivity, snížení výdajů organizací a s využitím cloudu spojená rozvíjející se agilita společností. Vzhledem k tomu, že se firmy stále více zaměřují na technologie a procesy, které jim umožňují být efektivnější, produktivní a bezpečnější. Neúspěch při zavádění tiskových řešení v prostředí cloudu může ohrozit optimální využití IT zdrojů pro docílení kýžené produktivity v IT projektech a tím pádem splnění těchto výkonnostních milníků organizací. 

Zatímco samotná potřeba častého tisku dokumentů není u firem tak převládající jako dříve, tisk stále tvoří důležitou součást IT procesů mnoha společností. Pokud organizace chtějí využít cloudových služeb pro efektivní řízení svého podnikání, je správa tiskových služeb v cloudu nezbytná.

Příležitost pro prodejce splnit širší potřeby zákazníků

Vzhledem k tomu, že odvětví informačních technologií čelí výzvám při řešení neodvratného nástupu digitálních technologií, před prodejci služeb stojí jednoznačná výzva prokázat svoji agilitu a vizi při plnění potřeb zákazníků po konkurenceschopných řešeních. Zákazníci hledají řešení, která jim pomohou s jejich digitální transformací. To může zahrnovat obchodní procesy mimo tradiční oblasti tisku a skenování dokumentů. Prodejci by měli hledat možnosti, jak rozšířit svojí nabídku o spolupráci s poskytovateli řešení, kteří mohou nabídnout atraktivní příležitosti k navýšení příjmu firem.

Organizace využívají jednotná kontaktní místa pro zjednodušení podpory

Vzhledem k tomu, že se iniciativy v segmentu digitální transformace nadále rozvíjejí a podniky hledají způsoby, jak v budoucnosti zajistit efektivní a bezproblémově fungující chod kanceláří, věříme, že organizace budou chtít využívat jednoho dodavatele pro zajištění řešení správy vícero dokumentů a zároveň jednodušší model technické podpory. Za tímto účelem se společnosti začnou poohlížet po dodavatelích typu tzv. "one-stop shop" (jednotné kontaktní místo), kteří jim nabídnou komplexní řešení - jak správu tisku, tak digitalizace dokumentů se softwarovou a hardwarovou podporou - prostřednictvím jednoho OEM dodavatele.

Umělá inteligence v tiskovém průmyslu

Potenciální dopady umělé inteligence (AI) na tiskové odvětví jsou významné. Prostřednictvím projektů digitální transformace budou organizace hledat řešení, která podporují produktivitu, efektivitu a úspory nákladů. A umělá inteligence má v těchto oblastech významnou úlohu. Použití umělé inteligence k podpoře spolupráce a konektivity také ovlivní pracoviště budoucnosti.

Umělé inteligence se často využívá při prediktivní údržbě, stejně jako papíru k digitálním workflow. Existuje však prostor pro další rozvoj zlepšením stávajících produktů a služeb. S rostoucím vlivem zapojení analytických postupů a Internetu věcí (IoT) se tak dočkáme dalších inovací a změn v tradičních postupech díky využití automatizace a robotiky.

Jedním z přínosů a hnacích motorů k zapojení umělé inteligence do procesů organizací je rozměr zvýšené potřeby bezpečnostní opatření při obraně proti kyber-bezpečnostním hrozbám. Použitím algoritmů umělé inteligence k posílení bezpečnostních opatření se rozhodovací procesy firem zjednoduší a zlepší. Automatizovaný systém může rychleji detekovat a zastavit útoky, zatímco sám podstupuje proces samoučení se a přizpůsobení se potřebám pomocí analýzy dat.

Bezpečnost jako priorita budoucnosti

Rok 2018 mohl oprávněně budit dojem, že jsme téměř každý den slyšeli o novém narušení ochrany dat firem a podniky si tak více uvědomují různé potenciálně nebezpečné kontaktní body. Příkladem jsou tiskárny, které vyžadují zajištění jak vnějšími firewally, tak silnou interní autentizaci. S více připojenými zařízeními na pracovišti a zvýšeným důrazem na internet věcí (IoT) bude počet těchto kontaktních bodů nadále růst. S tím, jak firmy pod touto tíhou možného nebezpečí obnovují a nastavují bezpečnostní opatření, musí též zajistit úzkou spolupráci mezi IT oddělením, dodavateli jejich podnikových řešení a poskytovateli služeb.

Jelikož řešení pro řízení podnikových procesů jsou typicky integrována do multifunkčních zařízení (MFD) jako součást sady jejich nástrojů a komunikují s jinými systémy třetích stran, musí být zajištěna bezpečnost celého systému. Proto je důležitá úzká spolupráce mezi poskytovatelem podnikového řešení, poskytovatelem služeb MFD a IT oddělením organizace.

Neoznámkováno

Obrázek uživatele kennethdover
[91115] Great info

This is an exceptionally pleasant and stupendous post and I like it especially I want to visit the site since it is telling us about the Market the business and IT arrangements too. Much ordered to share your commonplace things. Best Logo Design Firm In London UK


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.