msmsgs.exe-chyba aplikace

Dobrý den,mám problém - opakovaně mi naskakuje hláška -
- (msmsgs.exe - chyba aplikace - Instrukce na adrese 0x7c910f2b odkazovala na adresu
paměti 0x014c942c. S pamětí nelze provést operaci:read.Klepnutím na OK ukončete program.)
Můžete mi poradit jak odtranit tu dotěrnou hlášku,Předem moc děkuji. Zde je HijackThisLog :

- Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 1:57:09, on 13.8.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\ASUS\Ai Nap\AiNap.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Venda\Plocha\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://localhost:4002/proxy.pac
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - G:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: WebTranslator - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - G:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Ai Nap] "C:\Program Files\ASUS\Ai Nap\AiNap.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - G:\icq\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - G:\icq\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: WebTran - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nastavit překladač - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &označený text - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &stránku - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - F:\Programy\PREKLA~1\WEBIE.DLL (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0D7C041D-CD9C-4F12-B1A9-8E352BCD5AB7}: NameServer = 192.168.0.1,212.80.84.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{19BB9ADE-6B50-4A05-929A-C5EEB162ECF3}: NameServer = 192.168.0.1,212.80.84.1
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Plánovač automatické aktualizace LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Obrázek uživatele TheALuminium

Bohužel já v hijacku neumím moc hledat a tak jsem v něm nic ani nenašel, to umí kolega, který je ale teď bohužel na dovolené, ale napadá mě jedna věc, zkuste přeinstalovat Microsoft Messenger, protože ta chyba odkazuje na nejspíše na něj.
Zde je na něj link :
http://www.stahuj.cz/komunikace/instant_messengers/ostatni/msnmessenger/?g[hledano]=msn&g[oz]=8.1

Obrázek uživatele TheALuminium

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
zde je cesta k Vaší chybě, snad ta přeinstalace pomůže.

Obrázek uživatele Jiří Molnár

Již jsem z5.
Skutečně se jedná o chybu v MSN. Hláška vám asi naskakuje po zapnutí pc, že?! Odstranění proveďte takto: START - spustit - MSCONFIG - "po spuštění" - nalezněte položku "msmsgs.exe nebo msmsgs (<- v prvním sloupečku)" - odškrtněte - restartujte ....

Obrázek uživatele kafunda
[11210] msmsgs.exe

Děkuji Vám za radu,ale i po odkliknutí v msconfig se nic nezměnilo,tzn. po najetí PC naskočí hláška, po odkliknutí se to opakuje cca každou minutu,prostě je to o nervy, takže Vás prosím o další pomoc. Moc děkuji,Kafunda.


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.