nejdou odesílat soubory

Zdravím hele od doby co jsem u O2 tak mi nejde osílat přes icq soubory, když dám odeslat soubor tak to jakože čekám na příjemce pak to hodí že se nezdařilo a spadne icq, ale net de furt dál v poho

Obrázek uživatele TheALuminium

A posíláte na ICQ klienty? Nebo na jiné jako je QIP, Miranda, Pidgim, Trilian apod.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

ne ne jen na stejného klienta to vím že to nejde, posílám z icq na icq a nejde to od té doby co jedu přes O2 modem jako by to bylo na něm nějak bloklé

Obrázek uživatele tatik

Z místního poskytovatele na O2 nám to v práci fungovalo, následně po přechodu od O2 k místnímu to také funguje. Na druhou stranu doma mezi 2 místními mi připadá, že je rychlejší si zajít pro pár souborů o 2 bloky pěšky, než čekat na ICQ. Osovbně si myslím, že to bude průchodností linek a uzlů. Také doporučuji nepřenášet soubory přes ICQ, ale mailem. Je to rychlejší (že by subjektivní pocit?).

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

tyto rady sou mi na nic ne že by to nešlo kvůli průchodnosti nebo uzlům ale nejde to kvůli modemu v něm je něco špatně nastaveného a zkoušel sem už všechno co mě napadlo ale furt to nejde, zas takovej laik nejsem abych nevěděl že záleží také na průchodnosti a tak ale to by nešel ani pořádně neta ono vše de jinak.

Obrázek uživatele tatik

Anonymous wrote:
že záleží také na průchodnosti a tak ale to by nešel ani pořádně neta ono vše de jinak.

Nemáte pravdu. Mě jde net bez problému. Jakmile mi ale někdo pošle něco přes ICQ, nechám si to poslat znovu mailem. Mailem soubor dostanu a přes ICQ se mi snaží pořád stáhnout.
Příjmout soubor Vám jde?
Pak bych to viděl na firewall.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

řeknu to takto dělám školu přes počítače, tzn že firewal ten za to nemůže
icq dříve šlo dělá to až po přechodi na jejich modem na jiných forech to řeší taky amají stejný problém takže to mím icq nebude je to tím modemem je tam jen něco špatně nastaveno a tak žádám o radu někoho kdo ví čím to je.

Obrázek uživatele TheALuminium

Modem nenastavíte. To je poměrně tupá krabička. Pokud tam máte ale tzv. router, tak tam by už nějaké to rozhraní být mohlo.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

tak jako oni to prodávaj pod názvem modem ale je to v podstatě router asik tak jen právě nefím co tam nastavit aby to šlo jak sem řek zkoušel jsem nějaké nastavení proxin ale nefím esik dobře a nepomohlo.

Obrázek uživatele TheALuminium

No chtělo by to abyste nám napsal jeho název, protože jinak se nehneme. Každé zařízení má svůj název a výrobní číslo. Někde to tam bude napsané, nebo se to určitě dá dohledat u O2.

Obrázek uživatele HostbyBTC

Absolutely, let's sprinkle in some magical keywords to highlight the seamless experience of purchasing hosting with cryptocurrencies:

### Blog Post: "Embarking on a Magical Hosting Journey with HostByBTC"

#### Introduction
In the enchanting realm of digital landscapes, the choice of a hosting provider is akin to casting a spell for online success. At HostByBTC, we weave together technology and magic to offer hosting solutions that transcend the ordinary.

#### Exploring Our Insights
1. **SEO Enchantment for Success**
- Unlock the magic of [Google SEO](https://www.hostbybtc.com/articles/google-seo) with tips to elevate your website's visibility in the mystical realm of search engines.
- Harness the power of captivating visuals in [graphics and web design](https://www.hostbybtc.com/articles/graphics-web-design) to create a spellbinding online presence.

2. **Sorcery in Advertisement and Promotion**
- Discover the arcane secrets of [advertisement and promotion](https://www.hostbybtc.com/articles/advertisement-promotion) for an otherworldly online market presence.
- Explore the mystical arts of [web and software development](https://www.hostbybtc.com/articles/web-software-development) to conjure robust digital solutions.

3. **Knowledge Scrolls in Hosting Wisdom**
- Unravel the scrolls of our [knowledgebase](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting.
- Embark on a quest to understand the magic behind [domain name registry](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/general) incantations.

#### Unveiling Hosting Categories
4. **Magical Hosting Categories**
- Explore specialized hosting categories such as [Google SEO services](https://www.hostbybtc.com/category/usa-location-dedicated-servers).

5. **Global Conjuring of Hosting Solutions**
- Consider the mystical allure of [Germany cloud hosting](https://www.hostbybtc.com/category/germany-location-windows-linux).

6. **Strategic Backlink Potions**
- Enhance your online aura with our [article backlink packages](https://www.hostbybtc.com/category/backlink-packages).

#### Cryptocurrency Magic
7. **Cryptocurrency Alchemy**
- Immerse yourself in the magical world of cryptocurrency by exploring our [cryptocurrency hosting](https://www.hostbybtc.com/category/cryptocurrency-hosting) options.
- Experience the wonders of seamless transactions and heightened security as you [buy hosting with cryptocurrencies](https://www.hostbybtc.com/buy-hosting-with-cryptocurrencies).

#### Client Success Stories and References
8. **Real Success Stories**
- Read about enchanting success stories in our [references](https://www.hostbybtc.com/references/test-second-reference-category).

#### News and Updates
9. **Stay Informed with Our Mystical News**
- Get the latest magical updates in the world of hosting with our [news section](https://www.hostbybtc.com/news/sales-partnership-and-dealership).

#### About Us and Contact Information
10. **Connecting with HostByBTC Wizards**
- Learn more [about us](https://www.hostbybtc.com/about-us.html) and discover how our hosting spells can benefit you.
- For inquiries or assistance, feel free to [contact us](https://www.hostbybtc.com/contact).

#### Conclusion
At HostByBTC, our magical hosting solutions are crafted to elevate your online presence to new heights. Explore the realms of enchantment with our diverse offerings, stay informed with our latest magical updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with HostByBTC. Cast your hosting spell today and experience the magic of seamless transactions with cryptocurrencies.

Feel free to adjust the tone and level of enchantment based on

your preferences!

Absolutely, let's tailor a blog post targeting Egyptian users and Arabs who prefer hosting solutions within Egypt.

### Blog Post: "Elevate Your Digital Presence with EgyVPS: A Hosting Oasis for Egyptians and Arabs"

#### Introduction
In the heart of the digital landscape, finding a reliable hosting oasis for Egyptian users and Arabs is paramount. EgyVPS stands as a beacon, offering hosting solutions tailored to meet the unique needs of users within Egypt and the Arab region.

#### Navigating Our Insights
1. **SEO Strategies for Regional Success**
- Explore tailored [Google SEO strategies](https://egyvps.com/articles/google-seo) designed to enhance the online visibility of businesses targeting the Egyptian and Arab audience.
- Dive into the nuances of [graphics and web design](https://egyvps.com/articles/graphics-web-design) to create visually appealing websites that resonate with the local culture.

2. **Advertisement and Promotion in the Arab Market**
- Uncover the secrets of effective [advertisement and promotion](https://egyvps.com/articles/advertisement-promotion) within the Arab market, ensuring your digital presence shines amidst local competition.
- Delve into the world of [web and software development](https://egyvps.com/articles/web-software-development) with solutions that cater specifically to the needs of Egyptian and Arab businesses.

3. **Knowledgebase for Local Hosting Wisdom**
- Immerse yourself in our [knowledgebase](https://egyvps.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting.
- Understand the intricacies of [domain name registry](https://egyvps.com/knowledgebase/general) tailored for the local market.

#### Unveiling Hosting Categories for Egyptians and Arabs
4. **Specialized Hosting Categories**
- Explore hosting categories tailored for the Egyptian and Arab audience, including [Arabic SEO services](https://egyvps.com/category/arabic-website-hosting).

5. **Local Hosting Solutions**
- Consider the benefits of hosting in Egypt with our [Egyptian cloud hosting](https://egyvps.com/category/dedicated-servers-egypt).

6. **Strategic Backlink Packages for Local Reach**
- Boost your online presence with our [article backlink packages](https://egyvps.com/category/local-backlink-packages) designed to resonate with the Egyptian and Arab audience.

#### Client Success Stories and Local References
7. **Real Success Stories in the Region**
- Read about success stories in our [references](https://egyvps.com/references/local-reference-category).

#### News and Updates for the Egyptian and Arab Audience
8. **Stay Informed with Local News**
- Get the latest updates in the world of hosting relevant to Egyptians and Arabs with our [local news section](https://egyvps.com/news/digitalization-egypt).

#### About Us and Contact Information
9. **Connecting with EgyVPS for Egyptians and Arabs**
- Learn more [about us](https://egyvps.com/about-us) and discover how our hosting solutions are tailored to cater to the needs of Egyptians and Arabs.
- For inquiries or assistance, feel free to [contact us](https://egyvps.com/contact).

#### Conclusion
EgyVPS stands as a digital oasis for Egyptians and Arabs seeking reliable hosting solutions tailored to their unique requirements. Explore the local hosting offerings, stay informed with regional updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with EgyVPS. Elevate your digital presence within Egypt and the Arab world with hosting solutions designed for you.

Feel free to adjust the tone and content based on your preferences!


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.