Trh prodeje tiskových a IT řešení – predikce 2019

Štítky:

<script type='text/javascript'></script>


Správa tiskových služeb v cloudu bude klíčovou volbou pro snížení zatížení IT oddělení a redukci nákladů

Mezi hlavní výhody řízení tiskových služeb v cloudu patří zvýšení provozní efektivity, snížení výdajů organizací a s využitím cloudu spojená rozvíjející se agilita společností. Vzhledem k tomu, že se firmy stále více zaměřují na technologie a procesy, které jim umožňují být efektivnější, produktivní a bezpečnější. Neúspěch při zavádění tiskových řešení v prostředí cloudu může ohrozit optimální využití IT zdrojů pro docílení kýžené produktivity v IT projektech a tím pádem splnění těchto výkonnostních milníků organizací. 

Zatímco samotná potřeba častého tisku dokumentů není u firem tak převládající jako dříve, tisk stále tvoří důležitou součást IT procesů mnoha společností. Pokud organizace chtějí využít cloudových služeb pro efektivní řízení svého podnikání, je správa tiskových služeb v cloudu nezbytná.

Příležitost pro prodejce splnit širší potřeby zákazníků

Vzhledem k tomu, že odvětví informačních technologií čelí výzvám při řešení neodvratného nástupu digitálních technologií, před prodejci služeb stojí jednoznačná výzva prokázat svoji agilitu a vizi při plnění potřeb zákazníků po konkurenceschopných řešeních. Zákazníci hledají řešení, která jim pomohou s jejich digitální transformací. To může zahrnovat obchodní procesy mimo tradiční oblasti tisku a skenování dokumentů. Prodejci by měli hledat možnosti, jak rozšířit svojí nabídku o spolupráci s poskytovateli řešení, kteří mohou nabídnout atraktivní příležitosti k navýšení příjmu firem.

Organizace využívají jednotná kontaktní místa pro zjednodušení podpory

Vzhledem k tomu, že se iniciativy v segmentu digitální transformace nadále rozvíjejí a podniky hledají způsoby, jak v budoucnosti zajistit efektivní a bezproblémově fungující chod kanceláří, věříme, že organizace budou chtít využívat jednoho dodavatele pro zajištění řešení správy vícero dokumentů a zároveň jednodušší model technické podpory. Za tímto účelem se společnosti začnou poohlížet po dodavatelích typu tzv. "one-stop shop" (jednotné kontaktní místo), kteří jim nabídnou komplexní řešení - jak správu tisku, tak digitalizace dokumentů se softwarovou a hardwarovou podporou - prostřednictvím jednoho OEM dodavatele.

Umělá inteligence v tiskovém průmyslu

Potenciální dopady umělé inteligence (AI) na tiskové odvětví jsou významné. Prostřednictvím projektů digitální transformace budou organizace hledat řešení, která podporují produktivitu, efektivitu a úspory nákladů. A umělá inteligence má v těchto oblastech významnou úlohu. Použití umělé inteligence k podpoře spolupráce a konektivity také ovlivní pracoviště budoucnosti.

Umělé inteligence se často využívá při prediktivní údržbě, stejně jako papíru k digitálním workflow. Existuje však prostor pro další rozvoj zlepšením stávajících produktů a služeb. S rostoucím vlivem zapojení analytických postupů a Internetu věcí (IoT) se tak dočkáme dalších inovací a změn v tradičních postupech díky využití automatizace a robotiky.

Jedním z přínosů a hnacích motorů k zapojení umělé inteligence do procesů organizací je rozměr zvýšené potřeby bezpečnostní opatření při obraně proti kyber-bezpečnostním hrozbám. Použitím algoritmů umělé inteligence k posílení bezpečnostních opatření se rozhodovací procesy firem zjednoduší a zlepší. Automatizovaný systém může rychleji detekovat a zastavit útoky, zatímco sám podstupuje proces samoučení se a přizpůsobení se potřebám pomocí analýzy dat.

Bezpečnost jako priorita budoucnosti

Rok 2018 mohl oprávněně budit dojem, že jsme téměř každý den slyšeli o novém narušení ochrany dat firem a podniky si tak více uvědomují různé potenciálně nebezpečné kontaktní body. Příkladem jsou tiskárny, které vyžadují zajištění jak vnějšími firewally, tak silnou interní autentizaci. S více připojenými zařízeními na pracovišti a zvýšeným důrazem na internet věcí (IoT) bude počet těchto kontaktních bodů nadále růst. S tím, jak firmy pod touto tíhou možného nebezpečí obnovují a nastavují bezpečnostní opatření, musí též zajistit úzkou spolupráci mezi IT oddělením, dodavateli jejich podnikových řešení a poskytovateli služeb.

Jelikož řešení pro řízení podnikových procesů jsou typicky integrována do multifunkčních zařízení (MFD) jako součást sady jejich nástrojů a komunikují s jinými systémy třetích stran, musí být zajištěna bezpečnost celého systému. Proto je důležitá úzká spolupráce mezi poskytovatelem podnikového řešení, poskytovatelem služeb MFD a IT oddělením organizace.

Neoznámkováno