kontrola logu, vir???

Dobrý den, potřebovala bych od vás radu. Bylo mi řečeno, že mám v počítači vir,
který rozesílá prostřednictvím mého pc množství e-mailů, což zahlcuje síť
přes kterou jsem připojena k internetu a proto mě odpojili.
Projela jsem pc snad vším možným,ale když nevím co hledám, je to těžké.
Hlásilo mi to nějaký malware v ad adware a trojan remover asi taky něco našel,ale nevím jestli je to všechno.
Mohli by jste kouknout na přiložený log? Nerada bych aby mě zase odpojili.

Dále bych se chtěla zeptat, jestli jsem mohla ten vir chytit ze sítě. Používám notebook a ten je prý náchylnější.
Na internetu totiž pouze stahuju z rapidshare.com a telefonuju přes skype, kde mi můžou volat jen ti ze seznamu, takže jsem byla celkem v klidu a věřila nodu32. Mohl někdo ten vir zavléct do sítě a on se pak usadil u mě? Pracuju na netu asi 10 let a nikdy jsem problém s viry neměla, ale co jsem u tohoto poskytovatele, tak už 2x v jednom měsíci mám viry.

Děkuji mnohokrát, zachráníte mi život.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:11:30, on 22.1.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\acer\epm\epm-dm.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe
C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Documents and Settings\Vevik\Plocha\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://zsjn.wz.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.email.cz/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.1.1:21;gopher=192.168.1.1:80;http=192.168.1.1:80;https=192.168.1.1:80
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {B04A3F81-9C14-4941-ACFD-5E2F1E119C8F} - (no file)
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

Obrázek uživatele Diallix

Teba odpojili koli tomu, ze mas virus ktory rozosiela na server spam emaily? To sa mi zda ako kravina. Akeho mas providera?

Toto v programe mozes fixnut. Ide len o zbytocnosti:
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {B04A3F81-9C14-4941-ACFD-5E2F1E119C8F} - (no file)
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)

Pretiahni pocitac s combofixom podla navodu:

Quote:
stahnete a ulozte na plochu [url]http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exeComboFix[/url]

pote spustte aplikaci pod uctem s administratorskym opravnenim

hned po startu se zobrazi obrazovka s licencnimi podminkami, stisknete klavesu 1 pro pokracovani

v klidu si postavte na kafe (cela akce trva cca. 5-10 minut, nekdy i dele - dle toho, o jak rychly stroj se jedna a kolika soubory se skener bude muset prodirat), postupujte dle pokynu na obrazovce, behem skenu se nepokousejte spoustet zadne jine aplikace ani nic jineho

behem skenovani nepropadejte panice, vas stroj muze byt restartovan (predevsim pri prvni aplikaci skeneru)

upozorneni: pokud pouzivate Spyware Terminator, prepnete jeho rezidentni stit do Install Mode, pripadne jej po dobu skenu uplne deaktivujte, protoze se pri skenu Combofix pokousi infikovane soubory smazat a Spyware Terminator tomu muze branit

po restartu aplikace vytvori log, ulozeny na C:/Combofix.txt (pri opakovanem pouziti jsou logy oznaceny Combofix2.txt atd.), jeho obsah vlozte sem

Obrázek uživatele Sony

Mi to přišlo taky jako kravina, zvlášť když jejich rada na každý problém je: zformátujte si hard disk, pak nám zavolejte a my vás znovu připojíme. Ale odpojujou mě, což mě štve. Mimochodem připojuje mě pan Baran v Bruntále. Bohužel nemám jinou možnost.

Tady je výpis z Combofixu, ale nevím jestli je to celé, musela jsem komp restartovat na tvrdo, hodinu se nic nedělo, tak nevím.

ComboFix 08-01-23.2 - Vevik 2008-01-24 19:21:46.2 - FAT32x86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1029.18.176 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Vevik\Plocha\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
---- Previous Run -------
.
C:\Documents and Settings\Vevik\Data aplikacˇ\setup_en[1].exe
C:\Program Files\Helper
C:\Program Files\Helper\superfindout.dll
C:\WINDOWS\regedit.com
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.com

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-12-24 to 2008-01-24 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-01-24 17:42 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\Nircmd.exe
2008-01-24 17:33 . 2008-01-24 17:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
2008-01-23 17:09 . 2008-01-23 17:09 7,032 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.err
2008-01-22 16:58 . 2008-01-22 16:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sunbelt Software
2008-01-22 07:04 . 2008-01-22 07:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\WinClamAVShield
2008-01-21 20:34 . 2008-01-21 20:34 138,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys
2008-01-21 19:57 . 2008-01-21 19:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
2008-01-21 19:56 . 2008-01-21 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-01-21 19:50 . 2008-01-21 19:50 <DIR> d-------- C:\Sandbox
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\zts2.exe
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\system32\vcmgcd32.dll
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\system32\iifgfgf.dll
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\rundll16.exe
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\rundl132.dll
2008-01-21 19:48 . 2008-01-21 19:48 <DIR> d-a------ C:\WINDOWS\logo1_.exe
2008-01-21 19:46 . 2004-08-18 05:00 147,968 --a------ C:\WINDOWS\R.COM
2008-01-21 19:46 . 2004-08-18 05:00 137,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\T.COM
2008-01-21 19:46 . 2008-01-21 19:46 26 --a------ C:\WINDOWS\Lic.xxx
2008-01-21 19:45 . 2008-01-21 19:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sandboxie
2008-01-21 19:45 . 2008-01-24 17:28 1,298 --a------ C:\WINDOWS\Sandboxie.ini
2008-01-21 19:23 . 2008-01-21 19:23 11 --a------ C:\WINDOWS\system32\uninstall.mybho
2008-01-21 19:08 . 2008-01-21 19:08 2,335,270 --a------ C:\WINDOWS\system32\20e4.mht
2008-01-21 19:08 . 2004-08-18 05:00 702,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\0d76.tmp
2008-01-21 19:08 . 2008-01-21 19:08 54,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\9a85.sys
2008-01-21 18:49 . 2008-01-21 18:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trojan Remover
2008-01-21 18:49 . 2006-05-25 14:52 162,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunrar36.dll
2008-01-21 18:49 . 2003-02-02 19:06 153,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\UNRAR3.dll
2008-01-21 18:49 . 2005-08-26 00:50 77,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunace26.dll
2008-01-21 18:49 . 2002-03-06 00:00 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\unacev2.dll
2008-01-21 18:49 . 2006-06-19 12:01 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvcabinet.dll
2008-01-06 08:22 . 2008-01-06 08:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Premium Booster
2008-01-06 08:12 . 2008-01-06 08:12 <DIR> d--hs---- C:\FOUND.001
2008-01-06 08:12 . 2008-01-06 08:12 <DIR> d--hs---- C:\FOUND.000

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2007-12-21 07:21 33,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\epfwtdir.sys
2007-12-21 07:20 30,216 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\easdrv.sys
2007-12-21 07:19 39,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\eamon.sys
2007-12-07 17:48 47,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys
2007-12-07 16:16 --------- d-----w C:\Program Files\SlySoft
2007-12-02 20:51 196,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll
2007-11-14 07:28 450,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll
2007-11-07 09:29 720,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2007-11-07 09:29 720,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\lsasrv.dll
2007-10-30 17:20 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys
2007-10-30 10:19 3,079,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
2007-10-29 22:44 1,290,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2007-10-29 22:44 1,290,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
2007-10-25 16:57 8,458,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-18 05:00 15360]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
"updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 16:45 313472]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 19:03 152872]
"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-09-13 13:31 22880040]
"SandboxieControl"="C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe" [2007-11-17 20:20 336896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"preload"="C:\Windows\RUNXMLPL.exe" [2005-05-19 17:09 32768]
"IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-01-23 10:36 155648]
"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-01-23 10:31 126976]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-04-15 11:01 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
"SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-02-04 11:12 102490]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-02-04 11:11 708698]
"EPM-DM"="c:\acer\epm\epm-dm.exe" [2005-06-01 14:17 192512]
"ePowerManagement"="C:\Acer\ePM\ePM.exe" [2005-03-15 10:03 2893824]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-18 05:00 208952]
"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-18 05:00 59392]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-18 05:00 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-18 05:00 455168]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-07-15 01:07 32768]
"LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 13:36 32768]
"PowerKey"="C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe" [2002-08-30 15:02 94208]
"LManager"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2005-06-06 11:52 69632]
"CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [2003-09-16 14:28 20480]
"LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" [2005-07-25 10:45 241664]
"Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2005-07-25 13:34 81920]
"Lexmark X1100 Series"="C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" [2003-08-19 16:36 57344]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43 83608]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-17 11:47 98304]
"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 15:57 153136]
"TrojanScanner"="C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2007-11-25 13:33 735824]
"SpywareTerminator"="C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2008-01-21 20:31 2834432]
"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-12-21 08:21 1443072]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-18 05:00 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveTrack"= 0 (0x0)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveTrack"= 0 (0x0)

R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys [2004-12-17 17:14]
R1 epfwtdir;epfwtdir;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2007-12-21 08:21]
R1 fwdrv;Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [2007-02-20 13:34]
R1 Hotkey;Hotkey;C:\WINDOWS\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 11:27]
R1 khips;Kerio HIPS Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [2007-02-20 13:34]
R1 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver 2;C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys [2008-01-21 20:34]
R2 EpmPsd;Acer EPM Power Scheme Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-psd.sys [2004-07-19 13:10]
R2 EpmShd;Acer EPM System Hardware Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-shd.sys [2005-04-07 18:08]
R2 int15.sys;int15.sys;C:\Program Files\Acer\eRecovery\int15.sys [2005-01-13 14:46]
R2 osaio;osaio;C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys [2005-03-04 16:37]
R2 osanbm;osanbm;C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys [2005-01-14 15:57]
R3 POWERKEY;POWERKEY;C:\Program Files\Launch Manager\POWERKEY.sys [2000-12-19 18:29]
R3 PSched;Plánovač paketů technologie QoS;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys [2004-08-18 05:00]
R3 SbieDrv;SbieDrv;C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [2007-11-17 20:20]
R3 usbhub;Ovladač standardního rozbočovače USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2004-08-03 23:08]
S3 9a85;9a85;C:\WINDOWS\system32\9a85.sys [2008-01-21 19:08]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2004-08-03 23:08]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2004-08-03 22:58]
S3 usbstor;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-18 05:00]

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-01-17 09:00:02 C:\WINDOWS\Tasks\zaloha.job"
- C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.0\MySQLAdministrator.exe?
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-01-24 19:26:38
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.

Obrázek uživatele Diallix

Neake smejdy tam su, ale aby ta museli odpajat. :shock:

Stiahni si Avenger : http://www.viry.cz/node/
Podla navodu hore sa dopracuj k tomu okne. Do neho napis toto:

Quote:
Drivers to unload:
9a85

Files to delete:
C:\WINDOWS\R.COM
C:\WINDOWS\system32\T.COM
C:\WINDOWS\Lic.xxx
C:\WINDOWS\system32\uninstall.mybho
C:\WINDOWS\system32\20e4.mht
C:\WINDOWS\system32\0d76.tmp
C:\WINDOWS\system32\9a85.sys

Folders to delete:
C:\WINDOWS\zts2.exe
C:\WINDOWS\system32\vcmgcd32.dll
C:\WINDOWS\system32\iifgfgf.dll
C:\WINDOWS\rundll16.exe
C:\WINDOWS\rundl132.dll
C:\WINDOWS\logo1_.exe
C:\FOUND.001
C:\FOUND.000

DONE>>SEMAFOR>>OK
Pocitac sa restartuje.Po jeho restartu nabehne log, ktory je aj ulozeny v c:\avenger.txt. Ten skopiruj sem.

Do poznamkoveho bloku napis toto:

Quote:
DirLook::
C:\Sandbox

Uloz blok na plochu ako CFScript.txt , chyt mysou, presun ho nad Combofix a ked bude modry, tak pust (obrazok dole). Zacne skenovanie a ponom daj log, ktory naskoci.

Obrázek uživatele Sony

Tady je log z avengeru

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46
Running from registry key:
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\rhhkqabl

*******************

Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\anupoauc.txt
Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Driver 9a85 unloaded successfully.
File C:\WINDOWS\R.COM deleted successfully.
File C:\WINDOWS\system32\T.COM deleted successfully.
File C:\WINDOWS\Lic.xxx deleted successfully.
File C:\WINDOWS\system32\uninstall.mybho deleted successfully.
File C:\WINDOWS\system32\20e4.mht deleted successfully.
File C:\WINDOWS\system32\0d76.tmp deleted successfully.
File C:\WINDOWS\system32\9a85.sys deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\zts2.exe deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\system32\vcmgcd32.dll deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\system32\iifgfgf.dll deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\rundll16.exe deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\rundl132.dll deleted successfully.
Folder C:\WINDOWS\logo1_.exe deleted successfully.
Folder C:\FOUND.001 deleted successfully.
Folder C:\FOUND.000 deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

A tady z ComboFixu:

ComboFix 08-01-23.2 - Vevik 2008-01-25 12:41:36.3 - FAT32x86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1029.18.179 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Vevik\Plocha\ComboFix.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Vevik\Plocha\CFScript.txt
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
---- Previous Run -------
.
C:\Documents and Settings\Vevik\Data aplikacˇ\setup_en[1].exe
C:\Program Files\Helper
C:\Program Files\Helper\superfindout.dll
C:\WINDOWS\regedit.com
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.com

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-12-25 to 2008-01-25 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-01-24 17:42 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\Nircmd.exe
2008-01-24 17:33 . 2008-01-24 17:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
2008-01-23 17:09 . 2008-01-24 19:40 14,948 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.err
2008-01-22 16:58 . 2008-01-22 16:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sunbelt Software
2008-01-22 07:04 . 2008-01-22 07:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\WinClamAVShield
2008-01-21 20:34 . 2008-01-21 20:34 138,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys
2008-01-21 19:57 . 2008-01-21 19:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
2008-01-21 19:56 . 2008-01-21 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-01-21 19:50 . 2008-01-21 19:50 <DIR> d-------- C:\Sandbox
2008-01-21 19:45 . 2008-01-21 19:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sandboxie
2008-01-21 19:45 . 2008-01-24 17:28 1,298 --a------ C:\WINDOWS\Sandboxie.ini
2008-01-21 18:49 . 2008-01-21 18:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trojan Remover
2008-01-21 18:49 . 2006-05-25 14:52 162,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunrar36.dll
2008-01-21 18:49 . 2003-02-02 19:06 153,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\UNRAR3.dll
2008-01-21 18:49 . 2005-08-26 00:50 77,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunace26.dll
2008-01-21 18:49 . 2002-03-06 00:00 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\unacev2.dll
2008-01-21 18:49 . 2006-06-19 12:01 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvcabinet.dll
2008-01-06 08:22 . 2008-01-06 08:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Premium Booster

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2007-12-21 07:21 33,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\epfwtdir.sys
2007-12-21 07:20 30,216 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\easdrv.sys
2007-12-21 07:19 39,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\eamon.sys
2007-12-07 17:48 47,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys
2007-12-07 16:16 --------- d-----w C:\Program Files\SlySoft
2007-12-02 20:51 196,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll
2007-11-14 07:28 450,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll
2007-11-07 09:29 720,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2007-11-07 09:29 720,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\lsasrv.dll
2007-10-30 17:20 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys
2007-10-30 10:19 3,079,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
2007-10-29 22:44 1,290,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2007-10-29 22:44 1,290,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
2007-10-25 16:57 8,458,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Look )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

---- Directory of C:\Sandbox ----

2008-01-24 19:42 61706 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\posting[2].htm
2008-01-24 19:42 5361 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\posting[1].php
2008-01-24 19:42 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\dot[1].gif
2008-01-24 19:42 3415 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\ukaztomod[1].htm
2008-01-24 19:42 262144 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\RegHive
2008-01-24 19:42 15940 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\posting[2].htm
2008-01-24 19:42 15894 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\posting[1].php
2008-01-24 19:42 1347 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\ukaztomod[1].php
2008-01-24 19:42 12497 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\profile[1].php
2008-01-24 19:42 12492 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\profile[1].png
2008-01-24 19:42 1024 --ah----- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\RegHive.LOG
2008-01-24 19:41 8406 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\viewtopic[1].php
2008-01-24 19:41 64644 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\viewforum[2].htm
2008-01-24 19:41 6252 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\viewforum[1].php
2008-01-24 19:41 61706 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\posting[1].htm
2008-01-24 19:41 5361 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\posting[1].php
2008-01-24 19:41 5361 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\posting[1].php
2008-01-24 19:41 5247 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\forum[1]
2008-01-24 19:41 49722 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\posting[1].htm
2008-01-24 19:41 43 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\spacer[1].gif
2008-01-24 19:41 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\dot[1].gif
2008-01-24 19:41 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\dot[1].gif
2008-01-24 19:41 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\dot[1].gif
2008-01-24 19:41 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\dot[1].gif
2008-01-24 19:41 419 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\019[1].gif
2008-01-24 19:41 31096 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\forum[1].htm
2008-01-24 19:41 31096 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\forum[1].htm
2008-01-24 19:41 29568 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\viewtopic[1].htm
2008-01-24 19:41 15940 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\posting[1].htm
2008-01-24 19:41 15940 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\posting[1].htm
2008-01-24 19:41 15893 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\posting[1].php
2008-01-24 19:41 1347 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\ukaztomod[1].php
2008-01-24 19:41 1347 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\ukaztomod[1].php
2008-01-24 19:41 12549 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\posting[1].php
2008-01-24 19:41 11277 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\profile[1].png
2008-01-24 19:41 11263 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\profile[1].php
2008-01-24 19:41 11212 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\profile[1].php
2008-01-24 19:41 11211 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\profile[1].png
2008-01-24 19:41 10900 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\login[1].htm
2008-01-24 19:40 8406 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\viewtopic[1].php
2008-01-24 19:40 816 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\105[1].gif
2008-01-24 19:40 67 ---hs---- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\desktop.ini
2008-01-24 19:40 64644 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\viewforum[1].htm
2008-01-24 19:40 64644 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\viewforum[1].htm
2008-01-24 19:40 6255 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\viewforum[2].php
2008-01-24 19:40 61761 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\posting[1].htm
2008-01-24 19:40 537 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\011[1].gif
2008-01-24 19:40 5245 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\forum[1]
2008-01-24 19:40 49 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\spacer[1].gif
2008-01-24 19:40 3934 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\login[1].php
2008-01-24 19:40 31096 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\forum[1].htm
2008-01-24 19:40 29568 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\viewtopic[1].htm
2008-01-24 19:40 29568 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\viewtopic[1].htm
2008-01-24 19:40 291 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\022[1].gif
2008-01-24 19:40 254 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\098[1].gif
2008-01-24 19:40 241 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\017[1].gif
2008-01-24 19:40 234 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\018[1].gif
2008-01-24 19:40 2085 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\116[1].gif
2008-01-24 19:40 174 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\icon_mad[1].gif
2008-01-24 19:40 174 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\icon_smile[1].gif
2008-01-24 19:40 171 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\icon_sad[1].gif
2008-01-24 19:40 1702 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\020[1].gif
2008-01-24 19:40 1666 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\015[1].gif
2008-01-24 19:40 15940 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\posting[1].htm
2008-01-24 19:40 1591 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\009[1].gif
2008-01-24 19:40 1336 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\008[1].gif
2008-01-24 19:40 1300 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\024[1].gif
2008-01-24 19:40 1274 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\icon_profile[1].gif
2008-01-24 19:40 1257 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\016[1].gif
2008-01-24 19:40 1214 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\026[1].gif
2008-01-24 19:40 1184 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\icon_pm[1].gif
2008-01-24 19:40 11480 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\profile[1].php
2008-01-24 19:40 11450 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\profile[1].png
2008-01-24 19:40 1109 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\005[1].gif
2008-01-24 19:40 10899 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\login[1].htm
2008-01-24 19:40 0 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FPMRJ28V\spacer[1].gif
2008-01-24 19:37 172 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\icon_biggrin[1].gif
2008-01-24 19:36 67 ---hs---- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\desktop.ini
2008-01-24 19:36 48005 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\pcporadenstvi[1].htm
2008-01-24 19:36 314 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\reply[1].gif
2008-01-24 19:36 1245 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\49STLINO\icon_quote[1].gif
2008-01-24 19:35 81920 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Cookies\index.dat
2008-01-24 19:35 32768 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008012420080125\index.dat
2008-01-24 19:35 3096576 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
2008-01-24 19:35 1835008 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\History\History.IE5\index.dat
2008-01-23 17:10 6259 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\viewforum[1].php
2008-01-23 17:10 5892 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\show_ads[1].js
2008-01-23 17:10 5624 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\drupal[1].js
2008-01-23 17:10 43 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\banner1[1].gif
2008-01-23 17:10 3755 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\advpoll-vote[1].js
2008-01-23 17:10 3055 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\jquery.form[1].js
2008-01-23 17:10 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\pl[1].htm
2008-01-23 17:10 19340 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\jquery[1].js
2008-01-23 17:10 17232 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\show_ads[2].js
2008-01-23 17:10 1143 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\menuExpandable4[1].js
2008-01-23 17:09 426 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\nudle03[1].gif
2008-01-23 17:09 32768 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008012320080124\index.dat
2008-01-23 17:09 113 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\hit[1].gif
2008-01-22 17:25 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\dot[1].gif
2008-01-22 17:25 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\pl[1].htm
2008-01-22 17:25 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\pl[1].htm
2008-01-22 17:25 17641 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\profile[1].htm
2008-01-22 17:25 17608 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\profile[1].htm
2008-01-22 17:24 2437 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\15798296.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:24 2361 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\men%C5%A1%C3%AD%20chybka.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:24 17655 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\registeradeac9b8[1].htm
2008-01-22 17:24 17581 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\register9c76a105[1].htm
2008-01-22 17:24 17433 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\profile[1].htm
2008-01-22 17:24 14083 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\registere2e4b1c5[1].htm
2008-01-22 17:23 42 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\dot[1].gif
2008-01-22 17:23 3625 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\800-2_Fast_2_Furious_2003_Eva_Mendes_Dodge_Challenger.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:23 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\pl[1].htm
2008-01-22 17:23 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\pl[1].htm
2008-01-22 17:23 2299 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\DSCF7815.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:23 17630 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\registerdd996c29[1].htm
2008-01-22 17:23 17616 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\registeree183106[1].htm
2008-01-22 17:23 17368 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\register[1].htm
2008-01-22 17:22 993 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\mini-readmore[1].png
2008-01-22 17:22 923 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\back[1].jpg
2008-01-22 17:22 923 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\background[1].jpg
2008-01-22 17:22 816 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\pagerank[1].jpg
2008-01-22 17:22 764 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\layout[1].css
2008-01-22 17:22 764 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\feed[1].png
2008-01-22 17:22 6827 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\firefox-logo[1].png
2008-01-22 17:22 67581 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\viewforum[1].htm
2008-01-22 17:22 616 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\folder_lock[1].gif
2008-01-22 17:22 5159 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\Saphic[1].css
2008-01-22 17:22 448534 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\Grafika1[1].jpg
2008-01-22 17:22 4405 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\budik[1].jpg
2008-01-22 17:22 4268 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\notebooks[1].jpg
2008-01-22 17:22 3984 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\openoffice[1].jpg
2008-01-22 17:22 3924 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\logo_agp[1].jpg
2008-01-22 17:22 3764 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\mini-category[1].png
2008-01-22 17:22 36964 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\horni[1].jpg
2008-01-22 17:22 3638 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\favicon[1].ico
2008-01-22 17:22 354 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\formIE[1].css
2008-01-22 17:22 3512 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\logo_office[1].jpg
2008-01-22 17:22 3482 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\spam[1].jpg
2008-01-22 17:22 310 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\post[1].gif
2008-01-22 17:22 2961 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\image004[1].jpg
2008-01-22 17:22 2919 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\02.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:22 28 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\pl[1].htm
2008-01-22 17:22 2709 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\emg[1].jpg
2008-01-22 17:22 2648 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\google-pc[1].jpg
2008-01-22 17:22 2561 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\t4149[1].jpg
2008-01-22 17:22 2468 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\moviemaker[1].gif
2008-01-22 17:22 2332 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\DSCF7777.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:22 225 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\cellpic1[1].gif
2008-01-22 17:22 217 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\mini-comment[1].png
2008-01-22 17:22 21617 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\menu[1].jpg
2008-01-22 17:22 2106 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\DSCF7794.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:22 202 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\cellpic2[1].gif
2008-01-22 17:22 202 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\background3[1].gif
2008-01-22 17:22 195 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\folder_big[1].gif
2008-01-22 17:22 1850 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\h36[1].jpg
2008-01-22 17:22 1799 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\folder_hot[1].gif
2008-01-22 17:22 1792 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\vyvoj.thumbnail[1].jpg
2008-01-22 17:22 177 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\whosonline[1].gif
2008-01-22 17:22 175 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\menu-leaf[1].gif
2008-01-22 17:22 1687 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\logo_netvibes[1].jpg
2008-01-22 17:22 1670 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\mik[1].gif
2008-01-22 17:22 167 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\41WJYZMF\folder_new_big[1].gif
2008-01-22 17:22 15773 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\style[1].css
2008-01-22 17:22 15565 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\login[1].htm
2008-01-22 17:22 15489 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\login[1].htm
2008-01-22 17:22 15309 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\login[1].htm
2008-01-22 17:22 148 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\52RURQPK\folder[1].gif
2008-01-22 17:22 1470 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\logo[1].png
2008-01-22 17:22 135 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\icon_latest_reply[1].gif
2008-01-22 17:22 12292 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\54df8c57163c4d990448599e64c0d469[1].css
2008-01-22 17:22 122 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\icon_minipost[1].gif
2008-01-22 17:22 11780 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBJF70L1\7e7b0a71f0fb39412b7813b342fe72a1[1].css
2008-01-22 17:22 1091 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RP0OIQV\folder_locked_big[1].gif
2008-01-22 17:22 10047 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3KH9JHKX\icon[1].jpg
2008-01-22 17:21 9384 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\zsjn.wz[1].htm
2008-01-22 17:21 32768 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008012220080123\index.dat
2008-01-22 17:21 181 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\nudle03[1].htm
2008-01-22 17:21 181 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\ad[1].htm
2008-01-22 17:21 113 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DD01J14L\hit[1].gif
2008-01-22 09:22 156 --ah----- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\drive\C\WINDOWS\SbiePst.dat
2008-01-22 06:49 13824 --ahs---- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Dokumenty\Thumbs.db
2008-01-22 06:48 231936 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temp\~DF78B5.tmp
2008-01-22 06:48 16384 --a------ C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Temp\~DF78E0.tmp
2008-01-22 06:48 10752 --ahs---- C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Dokumenty\vypalit\Thumbs.db
C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Internet Explorer\MSIMGSIZ.DAT
C:\Sandbox\Vevik\DefaultBox\user\current\Local Settings\Data aplikací\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

((((((((((((((((((((((((((((( ,51 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2008-01-24 16:43:22 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
+ 2008-01-25 11:39:02 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
- 2008-01-24 16:43:22 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
+ 2008-01-25 11:39:02 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
- 2008-01-24 16:43:22 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
+ 2008-01-25 11:39:02 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
- 2008-01-24 16:43:22 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
+ 2008-01-25 11:39:02 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
- 2008-01-24 16:43:22 7,122,944 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
+ 2008-01-25 11:39:02 7,135,232 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
- 2008-01-24 16:43:22 352,256 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
+ 2008-01-25 11:39:02 352,256 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-18 05:00 15360]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
"updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 16:45 313472]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 19:03 152872]
"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-09-13 13:31 22880040]
"SandboxieControl"="C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe" [2007-11-17 20:20 336896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"preload"="C:\Windows\RUNXMLPL.exe" [2005-05-19 17:09 32768]
"IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-01-23 10:36 155648]
"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-01-23 10:31 126976]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-04-15 11:01 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
"SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-02-04 11:12 102490]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-02-04 11:11 708698]
"EPM-DM"="c:\acer\epm\epm-dm.exe" [2005-06-01 14:17 192512]
"ePowerManagement"="C:\Acer\ePM\ePM.exe" [2005-03-15 10:03 2893824]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-18 05:00 208952]
"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-18 05:00 59392]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-18 05:00 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-18 05:00 455168]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-07-15 01:07 32768]
"LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 13:36 32768]
"PowerKey"="C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe" [2002-08-30 15:02 94208]
"LManager"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2005-06-06 11:52 69632]
"CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [2003-09-16 14:28 20480]
"LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" [2005-07-25 10:45 241664]
"Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2005-07-25 13:34 81920]
"Lexmark X1100 Series"="C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" [2003-08-19 16:36 57344]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43 83608]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-17 11:47 98304]
"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 15:57 153136]
"TrojanScanner"="C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2007-11-25 13:33 735824]
"SpywareTerminator"="C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2008-01-21 20:31 2834432]
"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-12-21 08:21 1443072]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-18 05:00 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveTrack"= 0 (0x0)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveTrack"= 0 (0x0)

R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys [2004-12-17 17:14]
R1 epfwtdir;epfwtdir;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2007-12-21 08:21]
R1 fwdrv;Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [2007-02-20 13:34]
R1 Hotkey;Hotkey;C:\WINDOWS\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 11:27]
R1 khips;Kerio HIPS Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [2007-02-20 13:34]
R1 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver 2;C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys [2008-01-21 20:34]
R2 EpmPsd;Acer EPM Power Scheme Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-psd.sys [2004-07-19 13:10]
R2 EpmShd;Acer EPM System Hardware Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-shd.sys [2005-04-07 18:08]
R2 int15.sys;int15.sys;C:\Program Files\Acer\eRecovery\int15.sys [2005-01-13 14:46]
R2 osaio;osaio;C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys [2005-03-04 16:37]
R2 osanbm;osanbm;C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys [2005-01-14 15:57]
R3 POWERKEY;POWERKEY;C:\Program Files\Launch Manager\POWERKEY.sys [2000-12-19 18:29]
R3 PSched;Plánovač paketů technologie QoS;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys [2004-08-18 05:00]
R3 SbieDrv;SbieDrv;C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [2007-11-17 20:20]
R3 usbhub;Ovladač standardního rozbočovače USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2004-08-03 23:08]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2004-08-03 23:08]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2004-08-03 22:58]
S3 usbstor;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-18 05:00]

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-01-17 09:00:02 C:\WINDOWS\Tasks\zaloha.job"
- C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.0\MySQLAdministrator.exe?
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-01-25 12:45:40
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.

Obrázek uživatele Diallix

Ta zlozka C:\Sandbox sa mi nezda. Pouzivas program Sandboxie ?

Hod neake udaje z tej zlozky C:\Sandbox na virustotal.com
Tam ich skopiruj, do toho okna, uploadni a vysledky sem daj.

Pocitac preskenuj este s MWAVOM:
http://www.viry.cz/node/9061
Dobre program nastav podla navodu hore. Nezabudni updatovat!
Po skenovani sem skopiruj log z toho dolneho okna, nie horneho.
Ked to vsetko urobis, urob este log z HijackThisu.

Obrázek uživatele Sony

Sandboxie tam mám, ale byl tam nainstalovaný až po tom odpojení, klidně ho můžu vymazat.
Tady jsou ty logy.

Objekt "grokster Spyware/Adware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "systemerrorfixer Corrupted Adware/Spyware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "grokster Spyware/Adware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "trojan-downloader.bat.ftp.ab Trojan-Downloader" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "trojan-downloader.bat.ftp.ab Trojan-Downloader" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "broadcastpc Spyware/Adware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "broadcastpc Spyware/Adware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "savenow Adware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "regsort Corrupted Adware/Spyware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "w32/hllp.philis.ini Virus" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "kraze.b Virus" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Objekt "remacc.multiwebsurv Generic Malware" nalezen v souborovém systému! Provedené akce: Nic nebylo provedeno.
Soubor C:\QooBox\Quarantine\C\Documents and Settings\Vevik\Data aplikací\setup_en[1].exe.vir indentifikován jako "not-a-virus:Downloader.Win32.WinFixer.au". Provedené akce: Nic nebylo provedeno.

Předpokládám, že ten poslední řádek to bude chtít vymazat, ale mám dojem, že už to jednou mazal.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:54, on 2008-01-25
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\acer\epm\epm-dm.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe
C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\Documents and Settings\Vevik\Plocha\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://zsjn.wz.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.email.cz/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.1.1:21;gopher=192.168.1.1:80;http=192.168.1.1:80;https=192.168.1.1:80
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

Obrázek uživatele Diallix

Oba logy su ok. Odporucam odinstalovat Trojan Remover.
Manualne zmaz zlozku c:\qooarantine
Pocitac docisti s ccleanerom:
http://www.viry.cz/node/12221

Ako sa chova pocitac?

Obrázek uživatele Sony

Ccleanerem jsem ho už čistila.
Počítač se chová normálně, ale to se v podstatě choval i předtím, kdyby mě neodpojili, ani bych nevěděla, že tam něco mám.
Můžu se opakování situace nějak bránit? je fakt, že jsem tam měla jenom Noda32 a firewall z Windowsu. Teď tam nechám Noda32, Spyware Terminátora pro jistotu i Ad Aware a Kerio firewall. Zbytek teda vyhážu. Doufám, že to bude stačit.

Jinak díky moc, někdy bych chtěla pochopit, jak se v těch výpisech vyznáte :-)

Obrázek uživatele Diallix

V pocitaci boli neake smejdy, korych sme sa uspesne zbavili. Branit, staci pouzivat antivir a firewall, ale nepouzivaj Terminatora a Ad Adware ako antiviry. Su to len antispyware.

V pripade problemoch sa ozvi a vsetky, doposial ziskane informacie, su ovocim niekolkorocneho ucenia.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Druy Saturday Night Fever (1518)

In China, tens of thousands of people - perhaps hundreds of thousands - have already received a dose of the experimental coronavirus vaccines being developed in the country, although they have yet to pass all the tests to be considered effective and safe. At least three different vaccines, jordan 1low among these there are also employees of the same pharmaceutical companies involved in the trials. In recent weeks, the Chinese authorities have also drawn up plans to further extend the diffusion of experimental vaccines among the population , citing the need to avoid the risks of a new health emergency. An approach of this type is considered risky by the majormost experts, considering that to date not all the adverse reactions that the new vaccines could cause are known. Despite these risks, China is the country that has administered doses of experimental vaccines into the population on a large scale, outside of normal tests to verify their effectiveness in controlled conditions. Last week, Chinese health authorities said they had received 鈥渁pproval and support鈥?from the World Health Organization (WHO) for the use of experimental vaccines on individuals under emergency programs. However, the WHO has no power to authorize or deny the use of vaccines, it can provide guidelines, but the final choice depends on individual governments. The experimental vaccines administered in China were developed by some large Chinese pharmaceutical companies, such as Sino. ..

Obrázek uživatele MethrenToxia

Pbvg George Martin has died at the age of 90

Twitter is going full steam ahead. First the new function that gives greater prominence to photos and videos in the timeline, stiefel von ugg but rather through the purchased TweetDeck client by Dick Costolo's network in May 2011 for the "modest" sum of 40 million dollars. So, the first step, if you haven't done it yet, is to register on TweetDeck econnect your Twitter account to the program. All the instructions for using the new functions are available on the TweetDeck blog. Move to the TweetDeck sidebar, click on the + (Add column) button, select the Custom timeline item from the box that appears and fill in the Title and description fields. To add a tweet to the new personal timeline, however, simply drag it with the mouse into it, or choose the Add to custom timeline command from the sharing menu. An interesting option of the new custom timelines is that it is possible to share them publicly and/or or embed them into existing websites via a specific Twitter URL that you find by clicking on the Share option that you find in the top bar. November 13, 2013 Silvi...

Obrázek uživatele MethrenToxia

Gkzf The Mediterranean diet can (also) improve erectile dysfunction

Companies close for holidays, damen boots chelsea but the Apple rumor mill never goes on holiday. New flurry of rumors on the possible innovations that the Cupertino giant would be ready to reveal as early as September 10th, at least according to the news released by the AllThingsD website. After a keynote almost entirely dedicated to software - with the preview of iOS 7 and OS [/url] iTunes Radio and new Macs] One of the latest news concerns the iPhone 5S which, apparently, will also be available in gold, and not just in the black and white versions. A rumor that seems to confirm the authenticity of some "stolen" photos published on the web which portray some components intended for an iPhone - in particular an alleged casemicro-SIM holder - with an "unusual" colour. Changing of the guard, however, among the rumors regarding the camera which could remain at the current 8 MPixel, and not go to 12 MP. Then there are those who foresee a "revolutionized" Home button in shape: no longer concave, but convex, to house a biometric sensor for fingerprint detection protected by a layer of sapphire crystal, and no longer in plastic. In short, like the one used to avoid scratches on the rear camera lens of the current iPhone 5. There has been talk of a cheap iPhone for months, if not years, and, perhaps, the great moment could have arrived. It has been called iPhone low-cost, iPhone Lite several times and now the rumors have stabilized on the name iPhone 5C, where the letter "C" would stand for colors (and not cheap, a b...

Obrázek uživatele Jackiemycle

Best SEO service On the World
No1No

Obrázek uživatele MethrenToxia

Pjmx Cross-border: 17 men kidnapped from Landi Kotal work site

LONDON:US President Barack Obama will head to Britain next month and make the case聽for the UK to stay in the European Union聽(EU), a British newspaper reported on Sunday, March 13.UK poll shows shift dunk nike high tist Henri Boulard isolated a mysterious yeast strain from lychees in South East Asia. This yeast turned out to have unexpected and potent probiotic properties. This yeast, called Saccharomyces boulardii, has since been commercialized for treatment of diarrhea and other intestinal diseases. It is now sold in pharmacies all over

Obrázek uživatele MethrenToxia

Dlcd Downpour: Rain brings wave of distress to parts of K-P

ISLAMABAD:As the formal process of consultation got under way on Tuesday, the government appeared to be upbeat about garnering the support of parliamentary parties for an extension in the tenure of military courts.Top leaders of the mainstream opposition for nike air force 1 r's UK UGM speakers include:鈥ristol-Myers Squibb, Michael Beluch, Capability Manager LDO Informatics鈥nstitut Pasteur Korea, Inhee Choi, R

Obrázek uživatele MethrenToxia

Cbmc Sharp turn: Eight dead in car crash

PARIS:Defending French Open champion Stanislas Wawrinka survived a huge first-round scare against Lukas Rosol on Monday, scraping his way to a 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 victory in over three hours.Never at Roland Garros had the men's singles champion lost in the opening round the following year, but the Swiss was in danger of making unwanted history after twice falling a set behind.Wawrinka, who defeated the Czech on Friday in the Geneva Open semi-finals, dropped the openin ciabatte yeezy mated analysis workflow. The software is designed to validate entire screens in a standardized fashion. Dr. Heyse added, "Thi

Obrázek uživatele CharlestedoX

Hamid Mir, on April 27, announced that he will be returning an award given to his father, Waris Mir, in 2013, by Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina."Instead of improving r dunks nike low and growing markets that traditional in vivo antibody production methods struggle to address.In addition to opening new markets, AxioMx's antibody and binder deve

Obrázek uživatele MethrenToxia

Xqbw Getting Perfect Dried Apple Snacks With Help From NIR Spectroscopy

Whatsapp is the most popular messenger app and as such dev nike air forces been unknown.鈥淥ur study provides new insight into the mechanisms of how the gut and brain communicate at the molecular level,鈥?said co-senior author Dr. David Artis, director of the Jill Roberts Institute for Research in Inflammatory Bowel Disease, director of the Friedman Center for Nutrit

Obrázek uživatele MethrenToxia

Dwwa Stellar Biotechnologies Announces Investor Relations Agreement

To the point and 'pointed' is what Twitter is all about. One hundred and forty characters on it may seem too little to express yourself but these characters have the nike dunks r was Senior Vice President for Strategic Alliances at the Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF). She was responsible for advancing the JDRF's involvement with scientific, financial, and commercial partners in the diabetes community. Prior to JDRF, Dr. Hehenberger worked at Johnson & Johnson as Vice President of Metabolic Strategy

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ijgm Teenager commits suicide in Haripur after parents confiscate mobile phone

KALLAR SYEDAN:The condition of Government Boys High School Mirza Kambili in Sui Chamian union council of Gujar Khan tehs dunk low only 50-60%. MicroRNA expression testing may provide a further level of stratification and thus aid clinicians to identify KRAS wild type patien

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zcqs Source Bioscience to Acquire Select Pharma Laboratories

A second edition of journa air force 1 damen hiloh, Assistant Professor of Internal Medicine and Microbiology at UT Southwestern, f

Obrázek uživatele MethrenToxia

Kiux Golden jubilee: APS sports gala concludes
Cervical cancer could be eliminated worldwide as a public health issue within the next century. This is the conclusion of two studies published today inThe Lancetby an international consortium ugg boots damen ts from dis

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zrkz Couples鈥?Pre-Pregnancy Caffeine Consumption Linked to Miscarriage Risk
Eating a diet rich in fruits and vegetables, moderate in nuts, fish and alcohol and low in meat and full-fat dairy is associated with better co adidas samba rose de income generated in Spain from his image rights from tax authorities, which is a 'v

Obrázek uživatele CharlestedoX

Kzha Tinnitus Could Be Measured by Brain Activity Changes
ISLAMABAD:The Standing Committee on Textile Industry has express adidas yeezys will allow comprehensive and affordable tumor genomic profiling without the need for tumor biopsies, a prerequisite if ongoing monitoring and optimization of cancer therapy is to become an everyday reality.鈥滿r. Kinnon continued, 鈥淢ultiplexing makes our ICE COLD-PCR tech

Obrázek uživatele MethrenToxia

Baxm Political noise keeps stocks subdued
Epistem Holdings Plc has announced the successful evaluation of RNA-Amp??? for single cell expression profiling. The results have been published in BMC Genomics (Rothw stanley store roke that made historyMisbah moves to his h

Obrázek uživatele CharlestedoX

Fqyv PTI criticises state bodies for issuing CNICs to foreigners
WASHINGTON:The CIA had top-level intelligence last August that Russian new balance damen s who have progressed, are nonresponsive to available therapies or for whom no standard therapy exists.The announcement comes on the heels of Cleave鈥檚 announcement in September 2014 that it had begun a Phase 1 clinical trial to evaluate CB-5083 in patients with relapsed and refractory multiple myeloma.鈥淎s scientists, our goal is to conduct research that translates to new therapies and cures for patients, particularly those

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zbuv DHA renames road to honour Edhi
More than 80% of global land area needed to maintai new balance 480 nese drivers waiting to cross the arrow 鈥淔riend

Obrázek uživatele CharlestedoX

Ittt Australia declares game-up for 'fake refugees'
Pakistan has condemned India?€?s attempt to raise Balochistan at the United Nations in a bid to mas dunks ds and independent accreditation are developed for all pathology services. The in vitro diagnostics industry maintains rigorous safety and quality standards in the development and manufacture of innovative tests for a range of health conditions and disease areas. BIVDA is also pleased that the issue of accreditation for point of care testing is to be addr

Obrázek uživatele CharlestedoX

Pnyh 鈥楺uaid-e-Azam Apparel Park will help boost economy鈥?
NEW DELHI:The head of India's railways has quit after a series of deadly accidents on the crumbling network, an official said Wednesday.The move came days after 23 people were killed when a train derailed in n nike dunks donna s expected of any reliable forensic science."The second annual Forensic Science Regulator鈥檚 report also calls for investm

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ayzy MQM denies 鈥榮ecret meeting鈥?with Musharraf
10X Genomics has announced that HudsonAlpha Institute of Biotechnology and Macrogen have now adopted the GemCode platform as part of their service offerings.鈥淲e are excited to be able to offer services on the GemCode platform to bo new balance rosa cording to the data, Balochistan is on top of the list, with an alarming 70% of children out of school. Balochistan is followed by the Fata, Sindh, Azad Jammu Kashmir (AJK), Gilgit-Baltistan (G-B), Punjab, Khyber-Pakhtunkhwa (K-P), and Islamabad with respectively 58%, 55%, 50%, 50% 38%, 36%, 12% 聽children out of school.Gender disparity in ratio of out of school child

Obrázek uživatele CharlestedoX

Pgue Fukushima Continues To Supply Surprises
KARACHI:In his firs nike dunk t time a chemical inhibitor of METTL3 has been shown to have an

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ovej Sui lease extension: PPL to pay 10% bonus to Balochistan
Genomic Health Inc.'s genetic test for breast cancer kept doctors from recommending unnecessary chemotherapy when a patient's DNA profile showed they were at a lower risk of disease recurrence, a study found.In a study of 89 women, doctors recommended a different treatment 31.5 percent of the time after the test, which examines 21 genes tied to tumor growth, helped determine a women's specific risk of relapse. Twenty of the women determined to have a low or intermediate risk of recurrence were advised they could skip chemotherapy.The results are t adidas samba vegan her services by the Government of Pakistan.鈥滿inister for States and Frontier Region Lt Gen (retd) Abdul Qadir Baloch presented the resolution in the house.PM announces state funeral for Dr Ruth PfauThe Public Interest Disclosure Bill, 2017 aims to address issues pertaining to modern-day economic crimes, including money-laundering, fraud, embe

Obrázek uživatele MethrenToxia

Xukb Deprived of funds, Sindh opposition to consider legal recourse
BioLineRx has announced that it has received approval from the Israeli Ministry of Health for commencing a Phase II clinical trial of BL-7040, an orally available molecule for treating Inflammat ugg boots damen ssible number of movies will be released on Eidul Fitr. He said films will continue to be aired in

Obrázek uživatele MethrenToxia

Mgwk Light-powered Catalyst Can Break Strong Fluorocarbon Bonds of Persistent Pollutants
A study led by researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School adidas campus rose p, scheduled for 6-8 November, would be delayed.Turnbull responded in a statement: "We were sorry we would not be able to wel

Obrázek uživatele CharlestedoX

Cwzd Rocket Internet sells Foodpanda
ISLAMABAD:Pakistan Peoples Party chairman Bilawal Bhutto Zardari on Tuesday said that Nawaz had lost all moral grounds to remain in power and should resign.Speaking to the media in Islamabad, Bilawal said that PPP is considering all its options and he has tasked Khursheed Shah to approach heads of all other parties to take them on board regarding the matter.Bilawal joins Imran to demand PM鈥檚 resign adidas yeezys fragment hits, the joint project teams prioritize fragments to be taken into lead optimization with the intention of selecting clinical development candidates for further development by GSK.Commenting on the achievement of the early milestones, Dr Harren Jhoti, Astex鈥檚 Chief Executive Officer said, 鈥淲e are delighted to have achieved these initial milestones within 18 months of beginning our collaboration with GSK. This achievement is testament, not only to the power of Astex鈥檚 technology to rapidly deliver novel chemical sta

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ivnz Rangers believed to be given PM s green light
Telik, Inc. has announced that its library of diverse profiled compounds now exceeds 3. stanleycup inistry of Information back in 2010. In fact, they are even planning to take the matter to court, should they need to. As per sources, the Ministry had given directives to stop the release of Tubelight and Vidya Balan鈥檚 Begum Jaan well in advance. At the same time, rumour has it that Tubelight鈥檚 producers might just delay its release as it seems unlikely that the film will be completed before Eid.I'm not a box office

Obrázek uživatele MethrenToxia

Czxu Spectroscopy Probe Could Make Brain Navigation Safer
The death of neurons specialised in the synthesis of dopamine, one of the brain's main neurotransmissors, deteri adidas campus bianche coincide with the year-end holiday shopping season.And here it is! Apple iPhone (maybe Apple Watch?) event on Sept 7 at 10AM in SF. pic.twitter.com/wmio7USJ6m— Joanna Stern (@JoannaStern) August 29, 2016Samsung outshines Apple, secures nearly 10% more market shareRumours include talk of an 'iPhone 7' that will boast improvements to software, cameras and processing speed along with doing away with jacks for plugging in wired headphones.California-based Apple could also use the event to showcase updates to other products, such

Obrázek uživatele CharlestedoX

Idgh Imran backs army chief;s stance on ;across-the-board accountability;
KARACHI:If there is one ensemble that has built its own brand and given music fans one treat after another, it is Sounds of Kolachi. This time around, the Ahsan Bari-led troupe is set to release its first-ever album come November.Titled Ilhaam, the album will feature eight tracks performed by the group that includes the likes of Natasha Beyg, Gul Muhammad, Waqas Hussain, Sameer Ahme newbalance 530 derived or donor-derived stem cells, have been taken in clinical trials but thus far have not fulfilled their early promises. To eventually be able to design more appropriate treatments, many cardiologists and regenerative biologists have come to think that novel assays are needed to better understand the basic science behind stem cell therapy.A new study by Kit Parker鈥檚 research team at the Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering and the John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) at Harvard University suggests that stem cell-derived cardiomyocytes have weaker contractile strength than their biological counterparts isolated from

Obrázek uživatele MethrenToxia

Qkiv Horoscope: March 14, 2017
For cancer cells to grow and spread around the human bo uggs hausschuhe the rich historical and cultural narr

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ppgg Pak-Iran relations are based on a solid foundation, says Sajjadpour
Sirtris Pharmaceuticals has announced that it wi adidas samba schuhe 倬丕讴爻鬲丕賳 讴丕 卮蹃乇蹖 倬丕讴爻鬲

Obrázek uživatele CharlestedoX

Jqwv Self-censorship is on the rise within news organisations in Pakistan, says media watchdog
KARACHI:Pakistan Cricket Board (PCB) chairman Shaharyar Khan has said that the decision regarding Azhar Ali鈥檚 captaincy will be taken once the ODI series against Australia will comes to an end.His comments came after the Men in Green lost the ODI series following thrashing in the fourth match, where hosts defeated them by 86 runs at Sydney Cricket Ground (SCG) on Sunday.鈥淚 don鈥檛 want to talk about Azhar Ali in the middle of the series,鈥?said Shaharyar while talking to the Daily Express. 鈥淲e will decid asics e their finding when they traced the activity of HIF-1, a protein known to switch on hundreds of genes involved in development, red blood cell production, and metabolism in normal cells. Previous studies had shown that HIF-1 could also be hijacked to switch on genes needed to make breast tumors more

Obrázek uživatele CharlestedoX

Dlyy Rethinking reform road map in Punjab
ISLAMABAD:The government has asked Pakistan鈥檚 missions in European Union s jordan partnership with Cartagenia makes perfect sense,鈥?Blavier said. 鈥淣ext generation sequencing (NGS) is now migrating from elite academic centers for use clinically and commercially in laboratories and medical centers worl

Obrázek uživatele MethrenToxia

Gemd Compendia Bioscience and Ingenuity Partner to Integrate Cancer Gene Signature Data with Network Analysis Tools
Parents are concerned about food marketing and the way it impacts their children鈥檚 eating habits and would support policies to limit the marketing of unhealthy food and beverages to children, according to a study from Yale鈥檚 Rud adidas velosamba s but said that Faisalabad has also emerged as a major business center of the country and it needs skilled persons for marketing and salesmanship.He said that there is acute shortage of skilled salesmen who are getting salary from Rs20,000 to Rs50,000 according to experience an

Obrázek uživatele CharlestedoX

Alyr Crackdown launched against MNA s supporters businesses in Jamshoro
ISLAMABAD:As India continues to ramp up tensions with Pakistan, the federal government is set to implement key decisions taken last month at top legislative and executive forums to keep the Kashmir issue in the international spotlight.In October, an all parties conference (APC), a yeezy slide evident that pharmacogenomics is going to be as important to drug development, and ultimately the public, in Japan as it is

Obrázek uživatele MethrenToxia

Gkkp Instant Action: Improving policing through efficiency
Active, middle-aged men able to complete more than 40 pushups had a significantly lower risk of cardiovascular disease (CVD) outcomes 鈥?including diagnoses of coronary artery disease and major events such as heart failure 鈥?during 10 years of follow-up compared adidas sambarose rviews with him.World's oldest aircraft carrier receives farewell after 5 decades of serviceA heavy smoker, who survived with four wives, died this week in his village in Central Java, after being taken to hospital on April 12 with deteriorating health. Sodimedjo insisted on returning home to be with his family and died on Sunday.By the time he came home, he started to eat less and less

Obrázek uživatele MethrenToxia

Aiyf Raw material: Tractor industry calls for cut in import duty
The International Society for Cellular Therapy (ISCT) has announces its reasons for opposition to the current version of the REGROW Act - the US government鈥檚 legislative efforts to promote faste new balance femme unimpressed with bloggers saying it's just a lens reflection.UFO of Interest blogger speaking to RT said, "It is a hoax by YouTuber Streetcap1. The video is real, not fake, but it shows just lens reflections."UFO or just a lens reflection? Watch the video here to decide for yourself! This story originally appeared聽on RT.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Vomx Dewan Cement s profit up 207% to Rs516 million
Studies in mice have demonstrated that obesity-induced inflammation contributes to the risk of colorectal cancer, but evidence in humans has been scarce. A new study shows that two inflammatory proteins in the colon increase in parallel with increasing weight in humans. An incremental rise in these pro-inflammatory proteins (called cytokines) was observed along the entire spectrum of subjects鈥?weights, which extended from lean to obese individuals. In participants with obesity, there was evidence that two pre-cancerous cellular pathways known to be triggered by these cytokines were also activated.The study, while mo stanleycup its people, while furthering the crown鈥檚 interest.Closer to the modern day, we鈥檝e had the Orakzais, Abbasis and Jhagras take up this post; albeit with a few changes in order and frequency. The question tod

Obrázek uživatele CharlestedoX

Dizs Reckless driving: Three granted bail
FAISALABAD:Commissioner Momin Agha has directed the administration of four districts of the division to take effective steps for controlling Congo Virus. He said, 鈥淎nimals should not be allowed to enter the jurisdiction of the division without proper clearance.鈥滺e expressed these views while presiding a meeting to review Eidul Azha arrangements in the division. Deputy Commissioner Salman Ghani, Additional Commissioner Mahr Shafqatu yeezys 700 Universityof Bristol and Utrecht University in the Netherlands, revealed for the first time that this issue can in particular hinder large-brained parrots鈥?in confinement.Published recently inProceedings of the Royal Society

Obrázek uživatele MethrenToxia

Yxtg Recordati Acquires Opalia Pharma
Basilea Pharmaceutica Ltd has announced that Basilea Pharmaceutica International Ltd. (Basilea) has entered into a partnering agreement with Asahi Kasei Pharma Corporation (Asahi Kasei Pharm newbalance 530 in the way.Shahrukh Khan PHOTO: INDIA TIMES

Obrázek uživatele MethrenToxia

Jmxu Suspected Russian hacker wanted by US jailed in Spain
Miami Cancer Institute, a part of Baptist Health South Florida, has chosen RayStation as the treatment planning system for its new proton therapy facility, which will be the first in South Florida. The facility will serve a wider region, giving patients in Latin America and the Caribbean access to the benefits of proton therapy.RayStation will be used for all proton treatment planning at Miami Cancer Institute and the installation will include advanced features such as deformable registration, dose accumulation and adaptive radiation therapy. The facility will also be one of th campus adidas beige ided to the internally displaced persons by almost half, reducing it from 80 to 40 kilogrammes.Surrounded by chargesThe FDMA has been marred with allegations of corruption. One of its former director generals is still in custody for

Obrázek uživatele CharlestedoX

Zdux ADHD Medications do not Cause Genetic Damage in Children
KARACHI:The MQM on Tuesday claimed that its senior leader and Rabita Comittee me nike dunk low r and Agilent Microarray Scan Control software. The system measures fluorescence signals from labeled DNA and RNA targets hybridized to microarrays, for example, to compa

Obrázek uživatele CharlestedoX

Ukdw Biotech Soybeans Promise Heart Benefits
Kajol married Ajay Devgn at the peak of her career and she says she decided to settle down as she wanted to calm down and take it easy on the professional front.Kajol and Ajay, got married i yeezys slide m and hormone. Hangovers are likely to be influenced by ingredients other than the pure alcohol content. Colourings and flavourings have been suggested as mak

Obrázek uživatele CharlestedoX

Lhyy Wenger owes no one an apology
KARACHI:After a disappointing 2-2 draw in the opening test, Pakistan were a much better side in the follow-up game against Oman, th nike dunk low Gilligan and Sam Keltie, Executive Editor of Lab on a Chip, at the event, and is now busy de

Obrázek uživatele CharlestedoX

Rnsq Anticancer Agent Could Also Prevent Heart Failure
KARACHI:Years down the line, when people invariably look back at the Misbahul Haq era 鈥?when Pakistan became the world鈥檚 best Test side for the very first time 鈥?the 2014 Abu Dhabi Test against Australia would serve as an apt microcosm of what made this team so great.The middle-order trio of Azhar Ali, Younus Khan and Misbah all scored centuries in the first innings to take Pakistan to a mammoth total of 570-6 before dismissing the Australians for 261. Presented with a chance to inflict a humiliating innings defeat on Au yeezys slide stic testing services for patients

Obrázek uživatele CharlestedoX

Qbyd 997,243 children to be vaccinated
Music-streaming service SoundCloud launched a budget subscription package on Tuesday, hoping to convert more listeners into paying subscribers and undercutting rivals Apple and Spotify.The $4.99 per-month offer will give subscribers access t air force 1 mManagement Research Unit in Lincoln, Nebraska, recently demonstrated thatungrazed prairie soils have measurable amounts of bacteria with antibioticresistance.Antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes found in soilswhere manure was deposited by animals can provide valuable information aboutwhat is currently present

Obrázek uživatele CharlestedoX

Qonb International tennis returns
CHITRAL:Prime Minister Nawaz Sharif on Wednesday announced聽not one but several universities for聽 chanclas yeezy work and technology. Our 2007 collaboration identified specific areas of high interest to UCB where the BioMAP platform could be productively applied to UCB projects, and those form the basis of the new agreement encompassin

Obrázek uživatele CharlestedoX

Bkiz Heart disease: PIMS cardiac centre workload doubles in a year
The crazies overrun the city 鈥?launching wave upon wave of violence.Fanatics hold up a major town centre, declaring they won鈥檛 stop until the new balance 327 es hormonal disruption: endocrine disruptors.Efficient technologiesOne of the most promising technologies is ozonation. Ozone, a powerful oxidizing gas, breaks down pollutants through a chemical reaction. This very technology was chosen for the Jean-R.-Marcotte wastewater treatment plant, where all of Montr茅al鈥檚 wastewater converges. Another promising method in water t

Obrázek uživatele CharlestedoX

Vysb World poetry day: Poetry gives lessons of peace
Olympian Tyson Gay鈥檚 daughter was shot dead on Sunday in Kentucky, United States.According to the聽BBC, the 15-year-old daughter of the Olympic sprinter was hit in the neck while there was an exchange of fire between two vehicles in a parking space.She was immediately taken to the hospital but was pronounced dead.Florida nightclub shooting kills twoGay confirmed the tragic news while talking to a local TV channel. "She didn't make it. I'm so confused. She was just here last week for fall break. It's so crazy. I have no idea what happened," he was quoted nike jordan4 Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), part of the National Institutes of Health, and the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), part of the U.S. Department of Health and Human Services鈥?Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, supported late-stage clinical testing of the Janssen v

Obrázek uživatele CharlestedoX

Nyre NASA set to launch first asteroid dust-retrieval mission
Despite forming half the population of the world, women in both developed and developing countries lag behind their male counterparts when it comes to participation in the workforce and economy. The pay gap between genders has hardly shrunk even in some of the world鈥檚 most advanced economies and there exist several asics gelkayano lipids.It causes excessive amounts of cholesterol to accumulate within the liver, spleen and brain. NPC leads to progressive impairment of motor and intellectual function in early childhood. In childhood onset cases, life expectancy does not n

Obrázek uživatele CharlestedoX

Guoq 30% of Human Genes Have Never Been the Focus of a Scientific Study
IS nike dunk s for example, it has so far been impossible to achieve for vertebrates.鈥淚magine following all

Obrázek uživatele CharlestedoX

Ygfr Emotional Intelligence Test Designed for Job Interviews
LONDON:Jose Mourinho faces a trip to the seaside in his first Premier League game in charge of Manchester United as they face Bournemouth in the Premier League fixtures unveiled on Wednesday.His bitter rival from his days in charge of Real Madrid in Spain, former Barcelona boss Pep Guardiola now in charge of city rivals Manchester City, will host Sunderland, who just escaped the drop last season.Current Italy coach Antonio Conte faces a highly-charged first game in the dugout fo dunk nike high to settle to the bottom of the mixture, leaving significant quantities of viable and unmodified cells - including high yields of total nucleated cells (TNCs) and stem cells - in the upper fraction of the solution.鈥淭he submission of our PrepaCyte-CB 510(k) application marks an important milestone for us as we progress toward providing public and private cord blood banks with a product that a

Obrázek uživatele CharlestedoX

Qpji Modi;s Saudi visit part of push to ;de-hyphenate; India from Pakistan
LONDON:Britain will hold a public inquiry into contaminated blood supplied to patients in the state-run National Health Service which killed at least 2,400 people, the government said on Tuesday.During the 1970s and 1980s, blood products supplied to the NHS was contaminated with viruses such as HIV or hepatitis C and infected thousands of people with haemophilia or other bleeding disorders.Health minister Philip Dunne said many documents were publicly available which gave a comprehensive picture of events and decisions made at the time.K-P鈥檚 lone regional blood centre shuts down"However, I recognise for those affected these step yeezy 350 ina, conch (queen and rooster) in the Caribbean region, calico clams in Bermuda and assorted marine snails in Mexico.Figuring out the intricacies of a belly-full of food in marine predators is typically accomplished with visual observations. However, this is challenging for shell-crushing predators like the whitespotted eagle ray, whic

Obrázek uživatele CharlestedoX

Hagi Population Deep Sequencing Identifies Pockets of Multi-Drug Resistant and Virulent Pathogen
BUDAPEST:Publication of Hungary's biggest opposition newspaper has been suspended, its owner said Saturday, stoking concerns about media freedom under right-wing Prime Minister Viktor Orban.Owners Mediaworks said in a statement to the MTI news agency that the suspension of the air force 1 damen ed that reducing cholesterol tricked the cancer cells down a cell death pathway. Treatment with the nanoparticle reduced ovarian tumor growth by more than 50% in human cells and animal models.鈥淭his is a new weapon to destroy resistant ovarian

Obrázek uživatele MethrenToxia

Xdya Authorities in Rawalpindi restrict movement of sacrificial animals
B&W Tek and LabWare have joined together to distribute a pre-configured Raman spectroscopy template solution that allows for seamless and easy automat newbalance 530 r Akram Pathan in May, 2014, at an estimated cost of Rs71 million and the completion time was 18 months. However, the building has yet to be completed.According to sources, the contractor is close to an influential politician of Sukkur and has been awarded many other contracts of development works. The education works department was ordered to oversee the construction work and one of its engineers is supervising the work. Sources said that soon after con

Obrázek uživatele CharlestedoX

Vzyz Neutron Studies of HIV Inhibitors Reveal New Areas for Improvement in Drug Design
ISLAMABAD:Afghan President Ashraf Ghani used his Independence Day address to draw the聽attention of Pakistani dunks nike low at th e destruction of dopamine - producing neurons is a hallmark of Parkinson’s disease , but until now, the connection between the loss of those neurons and the inability to initiate movement , a symptom of Parkinson’s, wasn’t clea

Obrázek uživatele MethrenToxia

Qbvb Non-acceptance: Ayaz defends stance on PTI resignations
Wine connoisseurs can easily discriminate a dry red wine, such as Cabernet Sauvignon, from a fruitier red, like Pinot Noir. Scientists have long linke stanley products n Dadu," said Haq. "No one from outside can e

Obrázek uživatele MethrenToxia

Looc British PM urged to quell Brexit ruling backlash
MRI shows brain damage in a surprisingly high percentage of active duty military personnel who suffered blast-related mild traumatic brain injury (mTBI), according to a new study appearing online in t adidas samba og t.The Chief Minister House had sent a letter to the provincial finance department in the first week of July, directing it to repossess the funds released for the execution of the project, sources privy to the matter told The Express Tribune on Monday.鈥淭he information to rescind Rs31 million released as initial amount to start the project was sent to the finance department,鈥?said an official close to the matter, seeking anonymity. 鈥淭he project has been suspended indefinitely.鈥漇NGPL gives green light to Karachi-Lahore LNG pipelineOn November 14, 2016, the K-P government and the Federal Ministry of Petrol

Obrázek uživatele MethrenToxia

Hdxq NA, ECP lack coordination as suspended PTI lawmaker part of house ruckus
Research from King's College London has found that a single dose of the cannabis extract cannabidiol can help reduce brain function abnormalities seen in people with psychosis. Results from a new MRC-funded trial, published in JAMA Psychiatry, provide the first evidence of how cannabidiol acts in the brain to reduce psychotic symptoms.Cannabidiol, also referred to as CBD adidas samba adidas Napoli soak up long spells of pressure before seeing Mertens punish Roma's leaky defence.Napoli took a 1-0 lead into half-time at the Stadio Olimpico after Mertens struck against the run of play to flick the ball over onrushing Wojciech Szczesny o

Obrázek uživatele CharlestedoX

Iszm Hundreds head to hospitals with upset stomachs
When a child is showing signs of retarded development it is said to be 鈥榝ailing to thrive鈥?and Pakistan, a young state in real terms, has j new balance sneaker odes for neurosurgical procedures, and we lined up the neural activity to the heartbeat and saw that many neurons changed their firing pattern every time the heart beats," says Clayton Mosher (@ClaytonPMosher), of Cedars-Sinai Medical Center, who is the joint first author of the study with Yina Wei, of the Allen Institute. "We were like, 'Okay. Th

Obrázek uživatele MethrenToxia

Kjly Near-Infrared Spectroscopy - Its Versatility in Analytical Chemistry
An Arizona State University (ASU) researcher is calling into question recent findings that the human nose is capable of distinguishing at least 1 trillion odors.Rick Gerkin, an assistant research professor with ASU School of Life Sciences, said the data used in a study made public last year does not support this claim.According to Gerkin, this is important because findings from the 2014 study published in the journal Science are already making their way into neuroscience textbooks, misinforming up-and-coming investigators and cutting off potentially productive lines of research that do not adhere to those findings. Researchers from Rockefeller University and Howard Hughes Medical Institute authored that adidas campus blau d I will assist him as his adviser while his father will also guide him on parliamentary politics,鈥?Shah told journalists in Sukkur on Wednesday night. 鈥淸Bilawal鈥檚 sister] Bakhtawar Bhutto will also contest the next general elections.鈥滲ilawal and I will contest elections to be a part of this Parliament: ZardariReferring to the four demands of his party, Shah said the PPP has made these demands for the sake of people of Pakistan and not to secure its political interests.鈥淲e are going to put enormous pressure on the government by staging rallies and initiating a mass con

Obrázek uživatele MethrenToxia

Vhau CTI Announces Results from Preclinical Study of PIXUVRI Presented at the AACR-NCI-EORTC Meeting
What role do the stages of sleep play in forming memories? 鈥淲e鈥檝e known for a long time that useful learning happens during sleep,鈥?saysUniversity of PennsylvanianeuroscientistAnna Schapiro. 鈥淵ou encode new experiences whil adidas campus bianche mittee, maintained in his proposals that it was in greater public interest to examine the relevant laws and to propose necessary amendments to make them more comprehensive and result-oriented.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Chxr Civic development: Urban train for Quetta on the cards
FAISALABAD:Reacting to accusations with accusations isn鈥檛 new to Pakistani politics; mudslinging is one age-old practice and tactic of Pakistani politicians aimed at political defeat of their opponent. Unusual in the Ayesha Gulalai affair is the timing in which events have unfolded. The PM was ousted on July 28th 2017, four days following the Supreme Court鈥檚 verdict Ayesha Gulalai exited PTI on August 1st af1 shoes 鈥榯erminator鈥? is crucial for the activity of a protein-coding gene. If the distance is too short, the gene is transcriptionally repressed and the output is therefore severely decreased. This finding outlines a completely new functional interplay between gene ends.Small genes utilise specialised terminatorsFortunately, most human protein-coding genes are long and are therefore not repressed by this mechanism. However, some genes, e.g. 鈥榬eplication-dep

Obrázek uživatele MethrenToxia

Dqye 鈥淪mart Drug鈥?Shows Promise for Metastatic Triple-Negative Breast Cancer
Researchers at The University of New Mexico recently solved a major gap in scientific literature by using mobile software technology to measure the real-time effects of actual cannabis-based products used by milli adidas samba uomo pokesperson) December 12, 2016Guterres, 67, will replace Ban Ki-moon, 72, of South Korea on Jan. 1. Ban steps down at the end of 2016 after serving two five-year terms.Guterres was Portugal's prime minister from 1995 to 2002 and UN High Commissioner for Refugees from 2005 to 2015.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Mlpn Guardant Health, IPS Genomix Collaborate
Prions are a class of misfolded proteins that form aggregates called "amyloid fibrils." These aggregates are the main culprit behind severe mammalian neurodegenerative diseases like Alzheimer's. What makes them nb 530 he initiative would be expanded to all public-sector universities and colleges in phases and ordered the department to gather workable proposals on the project.Shehbaz said by introducing such lectures, students would update themselves with modern education. 鈥淭he government will reform the educational system and bring it on par with contemporary methods used the world over,鈥?he added.He said it was important to promote re

Obrázek uživatele MethrenToxia

Veme Horoscope 14-5-2017
A computational tool allows researchers to precisely predict locations on the surfaces of human and COVID-19 viral proteins that bind with each other, a breakthrough that will greatly benefit our understanding of the virus and the development of drugs ugg mini computer operators.The emergence of Bitcoin in 2009 made cryptocurrency mining popular. Recent rallies in the price of Bitcoin and newer digital currency Ethereum have rekindled interest.Coinbase suffers outages amid bitcoin surgeEthereum miners spending as little as $2,000 to build mining computers using graphics processing units, or GPUs, from AMD or its rival Nvidia could break even within three or four

Obrázek uživatele MethrenToxia

Bnoj Brain Stimulation Can Restore Gait Function in Patients With Parkinson s Disease
An international team of scientists includingB. Duygu 脰zpolatat Washington University in St. Louis has published the first single-cell atlas forPristina leidyi(Pristina), the water nymph worm, a segmented annelid with extraordinary regenerative abilities that has fascinated biologists for more than a century.Annelid worms 鈥?includ campus adidas e being warehoused. A further question begging an answer is what happens to those detained once it is ascertained that not all of them are dyed-in-the-wool terrorists 鈥?because not all of them are or could be.As for the numerous Afghans now i

Obrázek uživatele CharlestedoX

Cblx Antibiotic-Resistant Bacteria Found in Ghanaian Hospitals
The Lahore Literary Festival (LLF 2016), though rather squeezed in its two-day programming because of 鈥渟ecurity threat鈥? was generally rated a success, with 100,000-strong amazingly well-behaved audience visiting at Avari Hotel Lahore. Some assessments were enthusiastic because of the loyal fan-following the LLF has yeezy 350 eaking science news straight to your inbox every day.Subscribe for FREE

Obrázek uživatele MethrenToxia

Asuc New Light on the Genetic Relationship Between Three Mood Disorders
Researchers at VHIO, led byDr. Cristina Saura, head of the VHIO Breast Cancer Group and the Breast Unit at Vall d鈥橦ebron University Hospital., andDr. Ana Vivancos, head of VHIO鈥檚 Genomics laboratory, has shown for the first time that breast milk from breast cancer patients contains tumour DNA, known as circulating tumour DNA (ctDNA). This ctDNA can be detected through liquid biopsy in breast milk and could become a new tool for early diagnosis of breast cancer in the postpartum period. The results of this rese adidas samba bianche noted that sales of Engro Foods remained under pressure in the Jan-Mar quarter, as the volumetric sale of its ultra-high temperature (UHT) segment declined.Gross profit of Engro Corp fell 7.9% year-on-year to Rs10.4 billion for the three-month period under review. However, gross margins expanded 2.9% to 30.45% for Jan-Mar.鈥淲eak commodity prices reduced costs, which also bode well for Engro Foods. Also, the delivery of subsidised gas to EnVen fertiliser plan

Obrázek uživatele CharlestedoX

Rjuy Two sewer men die of suffocation
Karan Johar turned 45 on Thursday and as expected, threw an elaborate birthday bash that was attended by the creme de la creme聽of Bollywood.All of our favourite stars turned up to wish dunk high nike to cholesterol on the tuberculosis-causing bacterium Mycobacterium tuberculosis. Cholesterol is known to affect the virulence and infectivity of TB. 鈥淲hat Paul鈥檚 team and our team have shown is that if you give this bacterium modified cholesterol instead, then it can鈥檛 use it as its energy source and so it stops growing, 鈥淧rofessor De Voss said.鈥淚nterestingly, we don鈥檛 quite understand why this happens. 鈥淥ur discovery suggests a new way in which we can robustly inhibit growth of the TB bacterium.鈥?TB is a highly infectious lung disease that kill

Obrázek uživatele MethrenToxia

Fyxu Co-operation Releases More Carbon Than Competition in Microbial Communities
Sophion Bioscience, Inc. and Sophion Bioscience A/S have announced a QPatch insta newbalance bij and have been a focus of fighting in recent days between the Turkey-backed rebels and the Manbij Military Council, the US-allied militia.Turkish President Tayyip Erdogan said this week that Manbij was the next target of Ankara's campaign in northern Syria following the capture of nearby al-Bab from Islamic State last week.The Manbij Military Council is part of the Syrian Democratic Forces, a US-backed group of militias that includes the powerful Kurdish YPG group. It captured the area around Manbij from Islamic State militants last year.Turkey's campaign in Syria is aimed at driving Islamic State from its border and at preventing expansion in the area by the YPG, which it regards as an extension of the Kurdistan Workers Party (PKK), whi

Obrázek uživatele MethrenToxia

Npcr How a steel mill steals our money
KAR yeezy schuh rnative versions of songs, works in progress and live performances.Singer Robert Plant said: It was a particularly prolific time, where we were learning about each other s capabilities. He said when listening to the re-discovered tracks now, he was sometimes shocked by his younger self. My enthusiasm sometimes got in the way of finesse,

Obrázek uživatele MethrenToxia

Cnyj What the US plans to cut and add to military
KARA nb 993 nda Oude-Griep told Reuters Health in an email.Based on the new results, it is unclear if eating more fruit will influence blood pressure, said Oude-Griep, of the Imperial College London School of Public Health.Oude-Griep and her coauthors analyzed data from a study of 4,680 middle aged men and women randomly selected from Japan, China, US and UKParticipants recalled what they had eaten the previous day two days in a row, having blood pressure measurements taken as well, then repeated the process three weeks later. Their blood pressures averaged at or just below 120/80, the safe cutoff point according to the Centers for Disease Control, but people

Obrázek uživatele CharlestedoX

Obrb Baba Guru Nanak s 541st birth anniversary
LAHORE:Deputy Inspector General Operations Fayyaz Sumbal, who, along with a number of senior police officers, was killed in a suicide bom nike store dunk .1%, avoiding the chaos of last month s May expiry, when prices sank well below zero.US crude inventories fell by 4.8 million barrels to 521.3 million barrels in the week to May 15, data from the American Petroleum Institute (API) showed on Tuesday.Refinery runs rose by 229,000 barrels per day, the API said, indicating plants are trying to produce more fuel as the United States eases its lockdowns.Official data from the Energy Information Administration (EIA) is due later on Wednesday. Fundamentals in the market are improving, tha

Obrázek uživatele MethrenToxia

Attq India targets Kashmiris threatens Pakistan to hide discomfiture from China
The US Supreme Court has barred New York from imposing coronavirus restrictions on houses of worship in a ruling likely to be heralded by conservatives as a victory for religious freedoms.Services should not be treated differently from permitted secular gatherings, said the unsigned ruling, one of the first since the appointment of Justice Amy C adidas sambarose the victims relativ

Obrázek uživatele CharlestedoX

Uuyj Bolsonaro s land grab bill passes Brazil s lower house
GILGIT:A man accused of bombing a house has been sentenced to life imprisonment in Gilgit, said his lawyer on Sunday.The verdict was announced by anti-terrorism court judge Justi yeezy boost he committed to serving the nation in challenging times quot;in every possible way quot;.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Rjoe Zardari s golden presidency
ISLAMABAD:The Pakistan Peoples Party (PPP) leaders have demanded that elections in Gilgit-Baltistan be held on time and judicial officers instead of administrati new balance rosa t distortion, adding that the governments are violating the established norm of the uniform support price across the country.On the other hand, the K-P government has already approached the SC against the Punjab government s blocking of the supply of wheat to the north-western province. The federal government fixed the support price for wheat crop 2013-14, at Rs1200/40 Kg. [

Obrázek uživatele MethrenToxia

Nwvk Yemen govt hits out at UAE over Aden raids
KARACHI:Jamaat-e-Islami Karachi Ameer Hafi chuck allstars ted Friday evening.According to SSP East, the incident occurred聽in the New Town area of Karachi near her residence. She was not in the government issued vehicle when it was snatched from her driver.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Kjus Official word Number of extortion cases decline
ISLAMABAD:The media is not solely to blame for reinfor yeezy para mujer ff before half-time.Goalkeeper William Popp saved from Ulsan 39;s Kim Min-woo in the shoot-out to hand Yokohama the advantage in constant driving rain, before Carlos Eduardo converted the decisive spot-kick.Kewell, who took over as Yokohama coach at the start of the year, said he told his players that quot;the hardest games you will play are semi-finals quot;. quot;I said: 39;Nothing easy in this game 39;, quot; said the Australian. quot;You a

Obrázek uživatele MethrenToxia

Xrro The debate for more provinces
KARACHI:A minor boy was recovered on Saturday, while the couple alleged adidas campus rosse xporter on the basis of a plain paper contract.Since most of these new legal requirement

Obrázek uživatele CharlestedoX

Xozg Gigi Hadid sued for posting photo of Zayn Malik
ISLAMABAD:Pakistan s Advisor to the Prime Minister on National Security and Foreign Affairs, Sartaj Aziz met with Indian M nike store dunk Languages (NUML) Islamabad.The diplomat said that three categories were part of plan -- technical intern, specified-skilled workers and highly-skilled professional. He added Japanese market would import 345,000 skilled manpower from 10 countries of the world.The government of Pakista

Obrázek uživatele MethrenToxia

Cxzp Scientists hunt pandemic hotspots in race to test vaccines
RAWALPINDI:In converse sales hree constituencies in Karachi, including NA-254 (Korangi), PS-103 (North Nazimabad) and PS-95 (Orangi Town). The PTI has fielded Naeem Sheikh to contest the by-election for NA-254 whereas Sultan Ahmed is vying for PS-103. Keeping in view the unprecedented rigging in Karachi on May 11, PTI demands to ensure the security of the common man as well as of the election staff, which is a precondition to hol

Obrázek uživatele MethrenToxia

Mcgq Public health Government to focus on disease prevention
LAHORE:The 60th meeting of the Cabinet Committee on Legislative busi nike air forces 1 nd instead of a definite colour block, cleverly work it through your hair to show t

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ptil Copters pick up volunteers from K2 to rescue climbers stranded on Nanga Parbat
ISLAMABAD:Shocking as it may seem, the supreme audit institution of the count stanley travel cup . The house was destroyed and locals rushed to pull the injured from the rubble.Published in The Express Tribune, May 14th, 2013.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ezam Entrepreneurship Thousands of women marketing home-made products online
LAHORE:The 21-member strong Punjab cabinet on Saturday took oath of office in a simple and solemn ceremony at the Governor House.Punjab Governor Muhammad Balighur Rehman administered the oath to the provincial ministers.Punjab Implementation and Coordination Secretary Zaid bin Maqsood read out the notification regarding the appointment.Punjab Chief Minister Chaudhry Pervaiz Elahi, provincial assembly Speaker Sabtain Khan, former Punjab governor Omar Sarfraz Cheema, former minister/MNA Monis Elahi, MPAs, journalists, party workers and persons concerned from different walks of l new balance327 t travel in order to l

Obrázek uživatele MethrenToxia

Gerh Another view on Aurangzeb
SWABI:In the Swabi district of Khyber-Pakhtunkhwa (K-P), two medical training institutes (MTI) hospitals have continued their protest strike for the second consecutive day, raisi stanley cups x nosedived and plummeted more than 800 points within a s

Obrázek uživatele MethrenToxia

Wszh Temporary trend Expect a relatively cool day today
ISLAMABAD:Renowned philosopher, linguist and cognitive scientist adidas campus azzurre erry said at the start of the meeting, calling Pakistan a democracy that is working hard to get its economy moving and deal with insurgency while also being important to the regional stability. According to a State Department statement, Monday s discussions covered a broad range of domestic and regional issues including peace and security, counter-terrorism cooperation, collaboration on Pakistan s energy sector, increasing bilateral trade and investment and the common interest of a secure, stable Afghanistan

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zbze Seven people killed in road accidents
ISLAMABAD:K-Electric (KE) has converse isbane is a wonderful city, which is why I have been here for three years in a row, and I enjoy being here every day. Serena, who also be

Obrázek uživatele MethrenToxia

Vjrd NGO gets scholars on board to help teenage boys learn about growing up
ISTANBUL:Amnesty International on Thursday called for an international investigation into the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi, in a ceremony marking the 100th day since his killing sparked global outrage. We once again call for an international investigation under the authority of the United Nations into the murder of Jamal Khashoggi, Goksu Ozahishali, one of the rights group s Turkey representatives, said in a statement read out in front of the Saudi consulate in Istanbul, the scene of the murder.In a case that shocked the world Khashoggi, a US resident and Riyadh critic who wrote for the Washington Post, was murdered and his corpse dismembered inside the ki nb 860 rate or the policy rate, by 200 basis points, the SBP officials said these moves helped control a continuous rise in non-performing loans and increased credit

Obrázek uživatele MethrenToxia

Pmme Objectionable content Countrywide protests against Geo continue
ISLAMABAD:A court in Islamabad issued production orders on Monday for PTI founder Imran Khan and his wife Bushra Bibi for April 4 as it heard their counsels 39; appeals for the two to be presented in court.The appeals were filed in connection with Imran and Bushra 39;s bail pleas insix May 9 violence cas adidas samba The Express Tribune, June 7th, 2014.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Wfio Olympics S Korea attacks biased judging
HARIPUR:Members of Haripur Press Club on Wednesday held protests against the provincial government and the information department for intruding in the affairs of the press club.A large group of journalists marched from the Haripur press club to the district courts holding placards and chanting slogans against the provincial government and the information department. The journalists warned of widespread protests if they continued their partisan approach .The speakers criticised provincial ministers Mian Iftikhar Hussain and Qazi Muhammad Asad and Deputy D adidas yeezy kaufen institution, ministry and the National Locusts Control Centre were working day and night to avoid widespread damages from locusts that

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zbuv Locust completely under control Imam
MANSEHRA:A s nb 420 f the Mohammad Al-Amin Mosque, b

Obrázek uživatele CharlestedoX

Aqoq Did you know Justin makes Muslim beliebers happy
ISLAMABAD:The Islamabad High Court (IHC) on Thursday took notice of dunk negra ed to Trauma Centre for treatment.The police have registered an FIR against the suspects and initiated legal proceedings.Published in The Express Tribune, March 2nd, 2019.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Xpwl Prisoners at risk with daily court hearings
KYIV:Russian President Vladimir Putin said on Sunday his ugg hausschuhe o

Obrázek uživatele MethrenToxia

Kkky The Organic Garden Paradise regained
ISLAMABAD:As the fragile government asic outlet scheduled start, there were doubts over Karachi s ability to finalise arrangements in a short space of time. We are sure that National Stadium will host the event in a befitting manner, Wasim Bari, PCB s Director Education & Training and part of the latest committee, told The Express Tribune. The st

Obrázek uživatele CharlestedoX

Nazz Saudi women riled by robot with no hjiab and more rights than them
QUETTA:Sit-in protests in Quetta and other parts of Pakistan by the families of pilgrims killed in the Mastung blast聽ended on T yeezy boost d train the traders of Shah Alam and Azam Markets to avoid losses caused by fires.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ucls Opportunity Former envoy terms EU waiver a diplomatic coup
ISTANBUL:Japanese officials have been accused of ldqu adidas campus orange through his mobile phone location, from Gujranwala. A huge quantity of Jihadi literature banned by the government, were also recovered from his possession. According to sources, the arrested was student of MA Islamiat at Punjab University.Published in The Express Tribune, September 25th, 2013.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Ppkn LHC seeks Punjab government reply over Malik Ishaq detention
FAISALABAD:Two boys kidnapped from close to Repel Plaza in People s Colony a week ago were released on Sunday after a Rs1.5 million ransom was paid. Police said that on April 8, Talha Sabir, 22, and Hamza Sabir, 16, went missing along with the car. Later that night, the family received an anonymous phone dunk panda ector general of WHO, said during the daily briefing on coronavirus.NCOC works as nerve centre for timely decision-making on COVID-19, says ISPR DGHe urged nations to increase the ratio to 10 tests for each positive diagnosis, which means India, Indonesia and Pakistan should each have tested at least 15,000 per million.Calls for more tests are ea

Obrázek uživatele MethrenToxia

Zezj Water scarcity could cost Pakistan its future
PESHAWAR:The Qaumi Watan Party (QWP) has called for the new balance hombre of people in the world s third largest economy dropped by 0.17% to 127,298,000 as of October 1, 2013. This figure includes long-staying f

Obrázek uživatele MethrenToxia

Gmza Infectious diseases hospitals to be set up across Sindh
SAHIWAL:The Punjab Healt yeezy schuh h care providers, scientists and researchers from across the country along with four international health experts are participating in the event. They expressed their satisfaction with measures taken by the gov

Obrázek uživatele CharlestedoX

Nqlo Sherpao wants 18th Amendment fully enforced
Indian tennis ace Rohan Bopanna used a visit to Pakistan on Thursday to call for cross-border tennis in a bid to raise the profile of a sport overshadowed by cricket in South Asia.The 31-year-old from Banga yeezys ut to mountains is a centuries-old tradition and hobby. ldquo;Bajaur is well known for its green fertile valleys and snow-capped mountains and a brief pause in terrorism in 2014 onwards provided the local youth with a golden opportunity to materialize their passion for mountaineering, rdquo; said Khalid Habib while talking to The Express Tribune. Kohimor, also known as

Obrázek uživatele MethrenToxia

Qefe Mauritian expo Women entrepreneurs to display products
Economic meltdown is a worst-case scenario for any country in which sharp rise in prices, inflation, huge gap in the balance of payments and enormous debt can threaten its very existence.On Febr adidas samba negras Tribune, Some police personne

Obrázek uživatele MethrenToxia

Qlpa Police establish desks for transgender community
VANCOUVER:World leaders are failing 1.4 billion girls and women on promises of a fairer future, according to a global index launched at the world s biggest gender equality conference.The research shows the wo converse schuhen lways stand by you, the President said.It s important that the residents of the area are empowered so that they are able to meet challenges posed by both local and foreign threats, he continued.The President was addressing the participants comprising tribal leaders, lawyers, educationists, students, women representatives and journalists who had prepared the 19-point FATA Declaration, that was approved by a Grand Assembly in Peshawar last month. The reform process

Obrázek uživatele MethrenToxia

Jnrp Sindh government lifts ban on carrying weapons
PESHAWAR:At least two damen jordans s as Pakistan is currently completely priced-out of the export market . Saleem further stated that WTAP would welcome any statistics or names of Vessels for export buying.Small negligible tonnages hardly constitute wheat exports, he asserted.Published in The Express Tribune, May 11th, 2013.Like Business on Facebook to stay informed and join in the conversation.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Fftj Bolivia leader warns of bloodshed as opponents vow to oust him
MARSH HARBOUR, BAHAMAS:The death toll from Hurricane Dorian s devastating rampage across the Bahamas stanleycup what the police said were instigative speeches demanding that the police ban the group accused of killing Muavia.Police said the protesters were told to disperse. When they did not listen, they arrested 106 of them and registered cases under Section 295-A of the Pakistan Penal Code (deliberate and malicious acts intended to outr

Obrázek uživatele MethrenToxia

Rwqr Imran welcomes two PML-N MNAs into PTI fold
ISLAMABAD:President Dr Arif Alvi on Friday granted approval for the reconstitution of the National Economic Council (NEC), a constitutional entity responsible for assessing the country 39 s economic status and formulating strategies to foster equitable development and regional balance.The president invoked Article 156 of the Constitution to effect the reconstit air max95 sent the province.Additionally, caretaker Finance Minister Ahmed Rasool Bangash from Khyber-Pakhtunkhwa and Amjad Rasheed, his counterpart from Balochistan, will serv Uves SC directs PR to submit Royal Palm club report in 15 days
ISLAMABAD:In recent years, Pakistan has emerged as one of the leading exporters adidas original campus y the Ministry of Commerce.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Mioc Ecuador spied on Assange at London embassy says report
PESHAWAR:Malala Yousafzai was only 11 years of age when she became the voice of Swat through her diary entries on the BBC Urdu website.While Abdul Hai Kakar, t nike dunk dunk that his government has taken a number of reforms and development initiatives to align the health, education sectors with contemporary needs.

Obrázek uživatele MethrenToxia

Tsuc 5 things Priyanka Chopra Jonas revealed on The Ellen Show
Yes, Team Pakistan deserved it. With such a shaky middle order, and skipper Babar Azam, the mainstay of the batting lineup, out of form, the Greenshirts were never destined to be crowned as Asian Champions. Had it not been for Muhammad Nawaz rsquo s cameo and Naseem Shah rsquo s miraculous double strike over the robes in the Super Four games again adidas campus 00s blue e Asia Cup final. Obkg PCB opts for 'dollars over principles' after PSL live-streaming rights fiasco
Over two months after the last monsoon r adidas adilette damen aining rainwater from submerged residential and agricultural areas.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Epki Sethi Mills Mohalla gets a helping hand
Ask any toddler and they ll tell you that their mother s make-up drawer, filled with crimson lipsticks and bright shadows, is the most magical place they ve ever seen. What, both, the toddler and the mother don t realise is that what 350 yeezy boost e past year owing to the dissolution of the local bodies in the province long before their tenure formally ended.Only small projects are underway in piecemeal due to a shortage of funds.Under the new system, the 24 rural Union Councils (UCs) of Rawalpindi have been merged with the 46 urban UCs of RMC.These 70 UCs will now operate under the corporation.How

Obrázek uživatele CharlestedoX

Bkms Unrest in Afghanistan Taliban assault on police HQ kills 19
ISLAMABAD: yeezys damen walpindi Division has sent only one convoy to Afghanistan since November 1.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Btqr Renowned lyricist Shakeel Sohail passes away
FAISALABAD:Relatives of a local trader who was killed in a robbery on Wednesday continued to protest against the police for the second day on Thursday. Nearly two dozen protestors gathered at Zila Council Chowk and sat in front of the secretariat of city government. They were chanting slogans against the Raza Abad police for failing to improve the s yeezy v2 350 A) data showed, as refiners ramped up production and imports eased. ldquo;Oil prices have remained range bound as OPEC has done its job on the supply side and the key uncertainty now remains about demand recovery, rdquo; Harry Tchi

Obrázek uživatele MethrenToxia

Fvag Letter from Rome
nike 90 E Hmqy Frequent changes
ISLAMABAD:The federal government has de nike jordan donna who complete training for the use of firearms.

Obrázek uživatele CharlestedoX

Xksh RDA checks commercial use of residential buildings
KARACHI:聽Famous for their diversified flavours and tastes, Pakistani mangoes landed in Mauritius amid high demand as fruit exporters successfully introduced the fruit for the first time in the country.Pakistan s mangoes can capture a large portion of the Mauritius market in the next five years due to its unique variety of tastes and price competitiveness. Pakistan has been given an approval for exporting yeezy mujer violence. It is

Obrázek uživatele CharlestedoX

Unbk Fighting back Report sought on anti-polio drive
KARACHI:The rupee ended weaker at 99.40/99.50 against the dollar, compared to Thursday s close of 98.89/98.95. Heavy debt repayments to the International Monetary Fund (IMF) have been putting a dent in the central bank s reserves, which have declined by nearly 20% nike dunk nero

Obrázek uživatele MethrenToxia

Ytdw Smart cards to replace vehicle registration books
Alex Garland 39 s dystopian thriller quot Civil War quot has defied expectations with a $25.7 million opening weekend, becoming A24 39 s highest-grossing debut and the year 39 s biggest R-rated start.The film, starring Kirsten Dunst, explores a violently divided US and has sparked intense curiosity among audiences. quot Civil War quot particularly resonated in markets like Los Angeles and El Paso, Texas.Despite a quot B- quot CinemaScore, A24 39 s track record of thought-provoking fi adidas campus 00 s an excellent opening for a dystopian thriller, rdquo says David A. Gross of Franchise Entertainment Research. ldquo The story is not directly partisan, but it rsquo s provoking partisan feelings. It rsquo s a fine balance to strike. Audiences are emotionally engaged, and that rsquo s impressive for a thriller. rdquo Overall box Sngq Ellen DeGeneres opens up about being kicked out of show business
RAWALPINDI: air jordan the challenge.