RAID pole 0-10 (stručný přehled diskových polí)

Avatar uživatele

Dělal jsem si trochu pořádek ve svém počítači a nalezl jsem svou seminární práci (prezentaci) na téma Pole RAID, kterou jsem tvořil minulý rok na ČVUT, kde jsem studoval. Je to velmi stručný přehled diskových polí s jejich vlastnostmi. Napadlo mě, že by se takový jednoduchý přehled mohl někomu hodit, proto se s vámi o něj podělím, než skončí "v koši"...

Co je to RAID?
Redundant Array of Independent Disks
více pevných disků (diskový řadič) se speciálními funkcemi a vlastnostmi (rychlost & spolehlivost)
existence šesti typů RAID polí – v praxi se uplatňují z nich převážně jen tři (0,1,5)

Raid 0 ("proužkování"/striping)
PRINCIP: data se ukládají prokládaně (po blocích) – sudé a liché bloky
ÚČEL: vyšší rychlost
OMEZENÍ: nízká spolehlivost, při pádu ztráta dat
KAPACITA: součet kapacit jednotlivých disků (za předpokladu, že mají stejnou velikost)

Raid 1 ("zrcadlení"/mirroring)
PRINCIP: zrcadlo – stejná/shodná data
ÚČEL: v případě pádu jsou data zachována (spolehlivost)
OMEZENÍ: nepřipadá na rychlosti (možné zpomalení)
KAPACITA: rovna kapacitě jednoho pevného disku

Raid 2
PRINCIP: obdobně jako RAID 3 (bitové stripování)
ÚČEL: rychlejší čtení
OMEZENÍ: 50% diskové kapacity
KAPACITA: datový disk = redundantní disk

Raid 3 (Stripset)
PRINCIP: N+1 disk (parita dat)
ÚČEL: pomocí parity se dají data zrekonstruovat
OMEZENÍ: paritní disk je silně vytížen – pravděpodobné rychlejší opotřebování
KAPACITA: součet kapacit jednotlivých disků (za předpokladu, že mají stejnou velikost)

Raid 4 (Stripset)
PRINCIP: N+1 disk (stripování bloků)
ÚČEL: pomocí parity se dají data zrekonstruovat (také uložena po blocích)
OMEZENÍ: paritní disk je silně vytížen – pravděpodobné rychlejší opotřebování
KAPACITA: součet kapacit jednotlivých disků (za předpokladu, že mají stejnou velikost)

Raid 5 (Stripset with parity)
PRINCIP: N+1 disk (minimálně tři disky + 1)
ÚČEL: zbytková kapacita disků je využita pro kontrolní součet
OMEZENÍ: minimum jsou tři disky (dobrý procesor pro XOR operace)
KAPACITA: předpokládáme-li tři disky (kapacita je rovna součtu dvou disků)

Raid 6
PRINCIP: obdoba RAID 5 – zápis probíhá dvojím způsobem (dva paritní disky)
ÚČEL: odolnost vůči pádům, rychlost čtení
OMEZENÍ: pomalejší zápis (dvojí zápis paritních informací)
KAPACITA: předpokládáme-li tři disky (kapacita je rovna součtu dvou disků)

Raid 7
Storage Computer Corporation
odvozenina 3-4 (RAID) + vyrovnávací paměť

Raid 0+1
kombinace diskových polí (RAID 0,1)
pracuje na principu diskového pole RAID 0, které se zrcadlí
výsledná kapacita je rovna kapacitě nejmenšího disku v poli

Raid 10
Pracuje na podobném principu jako RAID 0+1: nejprve však dojde k zrcadlení a pak teprve k vložení do diskového pole RAID 0 (větší rychlost). Uplatnění tohoto pole je převážně u databázových aplikací – nepočítají se paritní data.

Neoznámkováno


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.