Pomalé naběhnutí win xp

Zdravim,prosím o radu.Počítač se mi hrozně dlouho načítá.tak jsem ho pročistil zakázal nějaký programy po spuštění,už je to lepší,ale hrozně dlouho trvá než se načte připojení k síti a předtím na chvíli vyskočí varování AVG firewall je vypnut přitom
už tam AVG nemam.

Připojil jsem log z Hijack this

Díky za odpověď

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragActivityMonitor.exe
C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\MouseDriver\OfficeMouse.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Media Key\MagicKey.exe
C:\Program Files\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
C:\Program Files\Media Key\OSD.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Stejskalovi\Plocha\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66022
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66022
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66022
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {005B8FC3-0F7E-45DD-8A2F-E352D67EDBFC} - (no file)
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - !{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - !{F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [DefragTaskBar] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [iWareV3] C:\Program Files\MouseDriver\OfficeMouse.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX100 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIEDE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SCD.tmp" /EF "HKCU"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Media Key.lnk = C:\Program Files\Media Key\MagicKey.exe
O4 - Global Startup: QuickTV6.lnk = C:\Program Files\AVerTV 6.0\AVerQT.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/cli...
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs:
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Ashampoo Defrag Service (AshampooDefragService) - - C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PandoraService (PanService) - Pandora.TV - C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--
End of file - 9827 bytes

Obrázek uživatele Michal Čížek

Ahoj, stáhni REG CLEANER http://www.slunecnice.cz/sw/regcleaner/ jdi na záložku START UP a udělej screen.
Nech PC zkontrolovat ESET scener http://www.eset.cz/cz/domacnosti/produkty/online-scanner/ .
A screen ze záložky HEALTH HD Tune trial 5 www.hdtune.com/files/hdtunepro_500_trial.exe

Obrázek uživatele Carlos

Ahoj,eset nic nenašel.posílám ty screeny

Obrázek uživatele Carlos

Reg

Obrázek uživatele Michal Čížek

Disk je zdravej, ikdyž něco zahaprovalo, sleduj tu hodnotu žlutou a první řádek, jestli hodnoty ve sloupci DATA nerostou. v regcleaneru zaškrtni vše krom první řádky AVAST a vpravo dole dej odstranit vybrané. Jsou tam nějaké podpůrné prvky co se spouští po startu, ale pokud ti to bude chybět, v záložce ZÁLOHA budou schované a můžeš je pro spouštění kdykoliv vrátit z5. Pak restartni a uvidíme, jestli se něco změnilo. V regcleaneru také jdi do NÁSTROJE / ČIŠTĚNÍ REGISTRU / SPUSTIT VŠE a pak sleduj jestli nastala změna.

Obrázek uživatele Carlos

Ahoj tak jsem udělal co jsi napsal,počítač naběhne rychle můžu do složek,ale pořád dlouho trvá než se připojí k internetu a těsně předtím vyskočí hláška počítač může být ohrožen AVG firewall je vypnut

Obrázek uživatele Michal Čížek

Do příkazového řádku napiš MSCONFIG, dej spustit jako správce, záložka služby a tam se pokus vyhledat cokoliv s AVG a odškrtni to, po restartu zkus jestli to přestalo.

Obrázek uživatele Carlos

Tak jsem to spustil,ale nic jsem tam nenašel

Obrázek uživatele Carlos

Pořád stejný.Jsem zkusil odinstalovat avast a naskočilo mi program microsoft security essentials je vypnut.Ten už tam taky neni

Obrázek uživatele Carlos

Nepomohlo to

Obrázek uživatele Michal Čížek

do registrů si troufneš šáhnout?

Obrázek uživatele Carlos

Ahoj pokud mi poradíš jak

Obrázek uživatele Michal Čížek

do příkazového řádku napiš REGEDIT, spust jako správce, nahoře vyhledej vyhledávání a napiš tam AVG dej hledat, jakmile to něco najde označ to a dej delete, dál pokračuj F3 až to napíše, že prohledávání skončilo. Restartni.

Obrázek uživatele Carlos

Tak jsem něco vymazal,dělá to pořád.ale je tam dost souboru který avg jen obsahují a nevi zda je můžu smazat

Obrázek uživatele Michal Čížek

ještě se mrknu na něco

Obrázek uživatele Carlos

jo jo díky

Obrázek uživatele Michal Čížek

to AVG jsi odinstaloval, nebo jen smazal? odstran avast a nainstaluj znova AVG, pak použij ten AVG remover


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.