Magie Příkazového řádku (4)

Avatar uživatele

Přeji dobrý den a vítám Vás u čtvrtého dílu Magie Příkazového řádku. V dnešním novoročním
díle se budeme věnovat asociování souborů (konečně!). Jako obvykle Vás prosím, vyjádřete
své nejasnosti nebo nesrovnalosti dole pod článkem v diskuzi. Děkuji.

Nejprve pohovořím o základních faktech této problematiky. Asociováním souborů se myslí přiřazování
přípony (obvykle dvoj-trojmístné) k nějaké aplikaci. Kdybych to měl dokázat na názorném příkladě, tak
jsem měl na mysli třeba asociování přípony *.doc s aplikací Microsoft Word 2003. Znamená to tedy,
že při pokusu o spuštění aplikace se systém nejdřív podívá jaká je přípona souboru a následně jaká
aplikace je asociována k této příponě. Poté dojde ke spuštění aplikace a otevření souboru.

Nyní jak na asociaci v Příkazovém řádku. Nejprve si musíme rozmyslet dvě věci.

Co budeme asociovat? (jakou příponu)

S čím (s jakou aplikací) to budeme asociovat?

Já jsem si vybral svojí příponu *.pokus (je vidět, že v novějších OS může být přípona delší, než 2-3 znaky)
a budu jí asociovat s oblíbenou hrou Bulánci.exe. Ve finále spustíme souborem soubor.pokus hru Bulánci.exe
Bulánky mám umístěny na Ploše ve složce Hry\.

Zapneme si tedy Příkazový řádek (viz Magie Příkazového řádku (1)). První příkaz, který použijeme je příkaz assoc,
který nám nastaví danou příponu na nějaký zvolený typ souboru. Použití: assoc .neco=nejaky_typ_souboru. My si zvolíme
jako typ souboru třeba pokus tedy příkaz bude znít: assoc .pokus=pokus - jako cílovou příponu jsme vybrali výše *.pokus.
Nyní jsme asociovali příponu *.pokus s typem souboru pokus. Co je to typ souboru bude zřejmé za chvilku.

Nyní přistoupíme k druhé části asociování - k přiřazování aplikace k danému typu souboru. Příkaz zní:

ftype nejaky_typ_souboru=jednotka:\cesta_k_souboru\soubor.neco

Nezapomeňme na důležité pravidlo - pokud je cesta s mezerami (program files), tak musí bý CELÁ v uvozovkách.
V našem případě s Bulánky bude tedy příkaz vypadat takto:

ftype pokus=C:\users\uzivatel\desktop\hry\bulanci.exe

Nezapomeňme také na to, že v Příkazovém řádku musíme dodržovat anglickou verzi Win, tedy Plocha je v angličtině desktop.

Celá naše dosavadní práce by měla vypadat nějak takto (jméno uživatele bude samozřejmě u každého jiné):

Takhle by to mělo nějak vypadat

Nyní máme asociovánu příponu *.pokus s hrou Bulánci. Můžeme si vytvořit zkušební soubor soubor.pokus a vyzkoušet na něm
funkčnost našeho snažení. Jednoduše vytvoříme textový soubor s jakýmkoliv obsahem a uložíme jej jako soubor.pokus - Soubor,
Uložit jako..., dole rozkliknout nabídku formátů a zvolit "Všechny soubory". Poté napíšeme soubor.pokus a uložíme. V případě
problémů můžeme v Total Commanderu změnit příponu na *.pokus.

Nyní klikneme dvakrát na soubor.pokus a s pýchou sledujeme krvelačného polštářka :-).

Pozn.: Můžeme samozřejmě spustit náš pokusný soubor přes Příkazový řádek ;-), výsledek bude totožný.

Zanedlouho spatří světlo PCP, na nějakou dobu bohužel poslední, článek o batch souborech. Děkuji všem, kteří sledují toto téma a četli nějaký díl z mého seriálu.

Neoznámkováno