Jak postupovat, když se PC odmítá vypnout?

Vypnutí PC

<script type='text/javascript'></script>


Při práci s počítačem nebo notebookem používáme řadu různých programů, které usnadňují naše pracovní povinnosti. Někdy se však může stát, že aplikace zpracovává složitý úkol velmi dlouhou dobu a zablokuje tím celý chod počítače. Program nejde zavřít a přístroj se zasekne. Klávesnice i myš přestanou reagovat na příkazy a počítač není možné vypnout. Co v této situaci dělat? Přečtěte si pár základních rad, jak vypnout počítač, ještě před tím, než se jej rozhodnete razantně odpojit od elektřiny.

1. Ukončete programy

Nejprve se pokuste vypnout všechny problémové aplikace. Když operační systém nereaguje na uzavření okna programu pomocí myši, vyzkoušejte ukončení přes Správce úloh. Tuto nabídku vyvoláte kombinací kláves Ctrl + Alt + Delete. Po otevření Správce úloh v sekci Procesy vyberte myší program a ukončete jej přes tlačítko Ukončit úlohu. Počítač aplikaci násilně ukončí, takže přijdete o neuložená data, paměť neukončeného procesu však bude uvolněna, takže budete moci počítač běžným způsobem vypnout.

2. Vypnutí přes klávesnici

Jestli vám nereaguje myš, vypněte zaseknutý program pomocí klávesnice. Otevřete Správce úloh zmáčknutím kláves Ctrl + Alt + Delete a v sekci Procesy vyberte šipkami požadovanou aplikaci. Poté přes klávesu Tab označte jako aktivní tlačítko Ukončit úlohu a potvrďte klávesou Enter. U novějších verzí operačního systému Windows potvrdíte ukončení programu přes zmáčknutí kláves Alt + U namísto klávesy Enter. Program vždy ukončete i přes oznámení, že neodpovídá.

3. Vypnutí přes vypínací tlačítko

Když se vám počítač nedaří vypnout pomocí výše uvedených rad, krátce stiskněte hlavní vypínací tlačítko, kterým zařízení standardně zapínáte. Systém okamžitě ukončí spuštěné procesy, čímž je minimalizována případná ztráta dat a počítač se vypne. Pokud počítač stále běží, stiskněte tlačítko znovu, ale tentokráte jej přidržte aspoň 10 sekund, dokud se zařízení nevypne.

4. Odpojení od zdroje

Poslední možností vypnutí počítače je odpojení od elektrické energie. Najděte napájecí kabel počítače a odpojte jej. Tímto krokem zastavíte přívod proudu do elektrických obvodů, probíhající výpočetní úkony budou ukončeny a počítač zhasne. Podobnou službu vám udělá i vypnutí kolébkového vypínače zezadu počítačové jednotky. Bohužel všechna data, která se v tu chvíli zpracovávala, budou poškozena a v horším případě může být poškozen i program, který je zpracovával, proto se pokuste problém s vypnutím počítačem vyřešit přednostně některou z předchozích rad.

Průměr: 3.4 (16 votes)


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.