Nefunkční stránka

Zdravim,
poslední týden mi nejde prakticky vůbec stránka facebook.com
Né že by to bylo něják extra zásadní, ale jelikož jsme vzrovna v přípravě na svatbu, mám zde všechny kontakty na přátele, tudíž to potřebuji řešit.
Při načítání se vyhodí hláška "Tato webová stránka není dostupná", na notebooku se mi zobrazuje bez problému a na jakémkoliv jiném pc taky...
Zkoušel jsem pc projet eset online antivirus, regcleaner, ccleaner, Malwarebytes Anti-Malware, avast - antivirus a combofix, bez výsledku.

Zkoušel jsem vypnout antivirák a windowsáckej firewall, jestli mito neblokujou, taky jsem nepochodil.

Prosím o radu, díky.

Log z RSIT zde:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by uzivatel at 2012-06-11 15:48:48
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 56 GB (37%) free of 153 GB
Total RAM: 4095 MB (58% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:48:51, on 11.6.2012
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe
C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\bin\postak.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files (x86)\PIXELA\ImageMixer 3 SE Ver.6\Transfer Utility\CameraMonitor.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\uTorrent\utorrent.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\trend micro\uzivatel.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10004
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTo1.dll
O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTo1.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTo1.dll
O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sweetpacks Communicator] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShow4" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Seznam Postak] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\bin\postak.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [69D476DE71F21661A2FAA90402D362D1C4985A2B._service_run] "C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - Global Startup: ImageMixer 3 SE Camera Monitor Ver.6.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Image - res://C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/206
O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Memo - res://C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/208
O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Text file - res://C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/210
O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Set as Mobile Wallpaper - res://C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/205
O8 - Extra context menu item: LG Air Sync Option - res://C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/209
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Product - 2012/05/30 12:52:49 (CLKMSVC10_9EC60124) - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\NavFilter\kmsvc.exe
O23 - Service: Dragon Age: Prameny - aktualizace obsahu (DAUpdaterSvc) - BioWare - D:\Hry\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files (x86)\Keyboard Driver\KMWDSrv.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NIHardwareService - Native Instruments GmbH - C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12688 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe"
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"taskhost.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe" /DisableUI
C:\Windows\system32\CNAB4RPD.EXE
"C:\Program Files (x86)\Keyboard Driver\KMWDSrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe"
C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe"
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
"C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
"C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\bin\postak.exe" -s
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service
"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden
"C:\Program Files (x86)\PIXELA\ImageMixer 3 SE Ver.6\Transfer Utility\CameraMonitor.exe"
WLIDSvcM.exe 1028
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-a36dfce5-58dd-4ab0-8447-a9e4d141bf1b -SystemEventPortName:HostProcess-004443e5-36ac-4d97-87f7-5314d0c3311d -IoCancelEventPortName:HostProcess-7e460fc7-89cb-485a-bb6a-d70ebb4be97f -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-ce619953-5a16-4263-8644-d060208ad13b -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:13020191-327c-43c1-b59b-491e82fe9c4a
"C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe"
"C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe"
"C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}
"C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\uTorrent\utorrent.exe"
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=cs --force-fieldtest=ComodoDNSExperiment/inactive/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/default_enabled_prefetch/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_10/Instant/Hidden/OmniboxPrerenderHitWeightingTrial/OmniboxPrerenderWeight8.0/OmniboxSearchSuggest/12/Prerender/ContentPrefetchPrerender1/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/WarmSocketImpact/last_accessed_socket/WebStoreLinkExperiment/FooterLink/ --extension-process --renderer-print-preview --channel="3640.0.1697271154\294068119" /prefetch:3
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=cs --force-fieldtest=ComodoDNSExperiment/inactive/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/default_enabled_prefetch/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_10/Instant/Hidden/OmniboxPrerenderHitWeightingTrial/OmniboxPrerenderWeight8.0/OmniboxSearchSuggest/12/PepperFlash/DisableByDefault/Prerender/ContentPrefetchPrerender1/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/WarmSocketImpact/last_accessed_socket/WebStoreLinkExperiment/FooterLink/ --extension-process --renderer-print-preview --channel="3640.2.270245865\567455416" /prefetch:3
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3640.3.65819655\1281504562" /prefetch:12
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprpchromebrowserrecordext.dll" --lang=cs --channel="3640.4.37524464\891341630" /prefetch:4
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=cs --force-fieldtest=ComodoDNSExperiment/inactive/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/default_enabled_prefetch/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_10/Instant/Hidden/OmniboxPrerenderHitWeightingTrial/OmniboxPrerenderWeight8.0/OmniboxSearchSuggest/12/PepperFlash/DisableByDefault/Prerender/ContentPrefetchPrerender1/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/WarmSocketImpact/last_accessed_socket/WebStoreLinkExperiment/FooterLink/ --renderer-print-preview --channel="3640.12.171627320\1844711803" /prefetch:3
C:\Windows\system32\rundll32.exe "C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\APPLIC~1\190108~1.56\gcswf32.dll",BrokerMain browser=chrome
"C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\19.0.1084.56\gcswf32.dll" --lang=cs --channel="3640.13.230718706\1198364144" --flash-broker=1984 /prefetch:4
taskeng.exe {F71B7F56-1D18-4869-9B44-EFD649822A43}
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe1_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe1 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 528 532 540 65536 536
"C:\Users\uzivatel\Desktop\Downloads net\RSITx64 (1).exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3879058799-4077749564-1380815100-1000Core1cb27c369c9e79f.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3879058799-4077749564-1380815100-1000UA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4iattdrc.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://home.sweetim.com/?st=1"
prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}:0.9.10.2, {463F6CA5-EE3C-4be1-B7E6-7FEE11953374}:4.0.6, {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}:6.0.03, {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}:6.0.13, {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}:6.0.14, {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15, {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}:6.0.17, {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}:6.0.18, {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.1, {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}:6.0.20, {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21, {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}:6.0.22, {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23, :3.2.5.2, {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}:3.2.5.2, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}:6.0.26, :3.0, :7.0.1426, {00ADD29A-66F4-4f22-BCC0-4C1D29DA647B}:1.0, :1.2.0, {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA}:6.0.31, {ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}:15.0.0, {EEE6C361-6118-11DC-9C72-001320C79847}:1.5.0.2, {5c8bfb7c-9a54-11dc-8314-0800200c9a66}:3.6.3, {5c876f30-10ce-11dd-bd0b-0800200c9a66}:3.5, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.3"
prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.sweetim.com/search.asp?src=2&crg=3.1010000.10004&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 10.1 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]
"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]
"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=15.0.0.198]
"Description"=RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
"Path"=c:\program files (x86)\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprjplug;version=15.0.0.198]
"Description"=RealJukebox Netscape Plugin
"Path"=c:\program files (x86)\real\realplayer\Netscape6\nprjplug.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprpchromebrowserrecordext;version=15.0.0.198]
"Description"=RealNetworks(tm) RealPlayer Chrome Background Extension Plug-In
"Path"=C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprpchromebrowserrecordext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprphtml5videoshim;version=15.0.0.198]
"Description"=RealPlayer(tm) HTML5VideoShim Plug-In
"Path"=C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprpjplug;version=15.0.0.198]
"Description"=15.0.0.198
"Path"=c:\program files (x86)\real\realplayer\Netscape6\nprpjplug.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nsJSRealPlayerPlugin;version=]
"Description"=
"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 10.1 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_1_102.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\
ffxtlbr@babylon.com
{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\
browser.xpt
browserdirprovider.dll
brwsrcmp.dll
components.list
compreg.dat
FeedConverter.js
FeedProcessor.js
FeedWriter.js
fuelApplication.js
GoogleDesktopMozilla.dll
GoogleDesktopMozillaStub.js
GoogleDesktopMozillaStub.xpt
GPSDGeolocationProvider.js
jsconsole-clhandler.js
NetworkGeolocationProvider.js
nppl3260.xpt
nsAddonRepository.js
nsBadCertHandler.js
nsBlocklistService.js
nsBrowserContentHandler.js
nsBrowserGlue.js
nsContentDispatchChooser.js
nsContentPrefService.js
nsDefaultCLH.js
nsDownloadManagerUI.js
nsExtensionManager.js
nsFormAutoComplete.js
nsHandlerService.js
nsHelperAppDlg.js
nsIQTScriptablePlugin.xpt
nsjsrealplayerplugin.xpt
nsLivemarkService.js
nsLoginInfo.js
nsLoginManager.js
nsLoginManagerPrompter.js
nsMicrosummaryService.js
nsPlacesAutoComplete.js
nsPlacesDBFlush.js
nsPlacesTransactionsService.js
nsPrivateBrowsingService.js
nsProxyAutoConfig.js
nsSafebrowsingApplication.js
nsSearchService.js
nsSearchSuggestions.js
nsSessionStartup.js
nsSessionStore.js
nsSetDefaultBrowser.js
nsSidebar.js
nsTaggingService.js
nsTryToClose.js
nsUpdateService.js
nsUpdateServiceStub.js
nsUpdateTimerManager.js
nsUrlClassifierLib.js
nsUrlClassifierListManager.js
nsURLFormatter.js
nsWebHandlerApp.js
pluginGlue.js
storage-Legacy.js
storage-mozStorage.js
txEXSLTRegExFunctions.js
WebContentConverter.js

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\
np-mswmp.dll
npdeployJava1.dll
npFoxitReaderPlugin.dll
npjp2.dll
npnul32.dll
nppl3260.dll
npqtplugin.dll
npqtplugin2.dll
npqtplugin3.dll
npqtplugin4.dll
npqtplugin5.dll
npqtplugin6.dll
npqtplugin7.dll
nprjplug.dll
nprpjplug.dll
QuickTimePlugin.class
WMP Firefox Plugin License.rtf
WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\
google.xml
googledesktop.xml
jyxo-cz.xml
mall-cz.xml
seznam-cz.xml
slunecnice-cz.xml
wikipedia-cz.xml
yahoo.xml

C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4iattdrc.default\extensions\
askopensearch-VTS@ask.com
engine@conduit.com
firefox@facebook.com
plugin3@gameplaylabs.com
{0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}
{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
{463F6CA5-EE3C-4be1-B7E6-7FEE11953374}
{5c876f30-10ce-11dd-bd0b-0800200c9a66}
{5c8bfb7c-9a54-11dc-8314-0800200c9a66}
{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}
{EEE6C361-6118-11DC-9C72-001320C79847}

C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4iattdrc.default\searchplugins\
sweetim.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]
avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2012-03-07 1211776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884}]
HistoryTriggerBHO Class - C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll [2010-09-09 35688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll [2011-11-28 425680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]
Conduit Engine - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll [2011-02-20 3911776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll [2012-02-25 325408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]
avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-03-07 1003704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}]
uTorrentBar Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTo1.dll [2011-02-20 3911776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-02-25 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
SweetPacks Browser Helper - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll [2012-02-19 1337648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2012-03-07 1211776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - uTorrentBar Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTo1.dll [2011-02-20 3911776]
{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - Conduit Engine - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll [2011-02-20 3911776]
{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-03-07 1003704]
{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll [2012-02-19 1337648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-07-20 7981088]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]
"RocketDock"=C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe [2007-09-02 495616]
"Seznam Postak"=C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\bin\postak.exe [2012-01-10 491040]
"69D476DE71F21661A2FAA90402D362D1C4985A2B._service_run"=C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2012-06-07 1239576]
"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2010-08-16 2736128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\69D476DE71F21661A2FAA90402D362D1C4985A2B._service_run]
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --type=service []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe [2008-08-14 611712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\B2C_AGENT]
C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe [2011-09-28 404568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2010-03-17 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl10]
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2010-02-03 87336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RGSC]
D:\Hry\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\update\realsched.exe [2011-11-28 296056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Canon LBP2900 Status Window.lnk]
C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\CNAB4LAD.EXE [2010-01-13 60384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^uzivatel^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^ATI .exe]
C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ATI .exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2012-03-07 4241512]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-01-18 254696]
"SweetIM"=C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe [2012-02-16 114992]
"Sweetpacks Communicator"=C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe [2012-02-26 295728]
"MDS_Menu"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-02-25 218408]
"CLMLServer"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2009-12-15 103720]
"RemoteControl9"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe [2010-08-02 87336]
"BDRegion"=C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe [2010-11-23 75048]
"LGODDFU"=C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe [2012-05-30 557056]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
ImageMixer 3 SE Camera Monitor Ver.6.lnk - C:\Program Files (x86)\PIXELA\ImageMixer 3 SE Ver.6\Transfer Utility\CameraMonitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2011-06-27 249344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145
"NoDriveAutorun"=0
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"midi6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv
"wave7"=wdmaud.drv
"midi7"=wdmaud.drv
"mixer7"=wdmaud.drv
"wave8"=wdmaud.drv
"midi8"=wdmaud.drv
"mixer8"=wdmaud.drv
"VIDC.FPS1"=frapsv64.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.txt - open -

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-06-11 15:48:48 ----D---- C:\rsit
2012-06-06 16:24:02 ----D---- C:\ProgramData\LightScribe
2012-06-06 10:14:16 ----A---- C:\ComboFix.txt
2012-06-06 10:07:31 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN
2012-06-06 09:33:33 ----D---- C:\ComboFix
2012-05-31 00:21:48 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\ImgBurn
2012-05-30 22:56:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\CDCheck
2012-05-30 22:46:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\ImgBurn
2012-05-30 12:57:29 ----D---- C:\Temp
2012-05-30 12:56:54 ----A---- C:\Windows\lgfwup.ini
2012-05-30 12:56:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Vb6stkit.dll
2012-05-30 12:56:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\VB6KO.DLL
2012-05-30 12:56:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lgfwunis.exe
2012-05-30 12:56:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate
2012-05-17 18:48:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Easy MP3 Sound Recorder
2012-05-17 18:47:53 ----D---- C:\Windows\Downloaded Installations
2012-05-17 18:46:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Audio Record Expert
2012-05-17 18:36:14 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Free Audio Editor
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTWMAFile2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTTextToAudio2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioVisualization2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioTransform2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioRecord2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioPlayer2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioInformation2.dll
2012-05-17 18:36:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioFile2.dll
2012-05-17 18:36:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioEditor2.dll
2012-05-17 18:36:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NCTAudioCDGrabber2.dll
2012-05-17 18:31:06 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Steinberg
2012-05-17 18:28:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Movie Maker 2.6
2012-05-17 18:22:15 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Audacity
2012-05-17 18:20:20 ----D---- C:\Cakewalk Projects
2012-05-17 18:14:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\GeoVid
2012-05-17 18:07:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\ScreenVCR
2012-05-17 17:43:04 ----D---- C:\Program Files (x86)\HmelyoffLabs
2012-05-17 17:32:04 ----D---- C:\Program Files\GetASFStream
2012-05-17 17:23:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\YTD
2012-05-17 17:12:02 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Xi
2012-05-16 18:18:12 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2012-05-16 18:18:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-06-11 15:48:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-06-11 15:48:47 ----D---- C:\Windows\temp
2012-06-11 15:46:33 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\uTorrent
2012-06-11 15:32:09 ----D---- C:\Windows\system32\FxsTmp
2012-06-11 15:31:16 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA
2012-06-11 15:31:06 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2012-06-11 14:42:37 ----D---- C:\Windows\system32\config
2012-06-11 14:25:27 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2012-06-10 15:37:36 ----A---- C:\Windows\IfoEdit.INI
2012-06-09 17:08:36 ----D---- C:\Windows
2012-06-09 15:44:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trillian
2012-06-09 14:15:19 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Skype
2012-06-09 14:15:19 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Media Player Classic
2012-06-09 14:15:19 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2012-06-09 14:15:19 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\AIMP3
2012-06-09 14:15:16 ----D---- C:\Windows\Panther
2012-06-09 14:15:16 ----D---- C:\Windows\ModemLogs
2012-06-09 14:15:16 ----D---- C:\Windows\inf
2012-06-09 14:15:15 ----D---- C:\Windows\Logs
2012-06-09 14:15:15 ----D---- C:\Windows\debug
2012-06-09 14:14:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\CCleaner
2012-06-08 11:40:21 ----SHD---- C:\System Volume Information
2012-06-07 15:45:28 ----D---- C:\Windows\System32
2012-06-07 15:45:28 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2012-06-06 16:24:02 ----AD---- C:\ProgramData
2012-06-06 16:19:44 ----AD---- C:\ProgramData\Temp
2012-06-06 16:19:43 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\VideoReDo-TVSuite4
2012-06-06 16:18:34 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2012-06-06 10:16:14 ----D---- C:\Qoobox
2012-06-06 10:07:34 ----A---- C:\Windows\system.ini
2012-06-06 10:07:25 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2012-06-06 10:03:13 ----D---- C:\Windows\ERDNT
2012-06-06 09:50:08 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers
2012-06-06 09:50:08 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2012-06-06 09:50:08 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2012-06-06 09:50:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2012-06-06 09:50:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2012-06-06 09:20:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
2012-06-06 02:33:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro
2012-06-04 18:54:15 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2012-06-04 18:54:15 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2012-06-01 12:19:56 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\VideoReDo-TVSuite
2012-05-31 00:22:07 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\CyberLink
2012-05-31 00:21:57 ----D---- C:\ProgramData\CyberLink
2012-05-30 18:00:35 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2012-05-30 13:09:05 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2012-05-30 13:08:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\CyberLink
2012-05-30 12:54:52 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2012-05-30 12:52:51 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2012-05-30 12:51:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3a.dll
2012-05-30 12:51:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr71.dll
2012-05-30 12:51:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcp71.dll
2012-05-24 13:22:39 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\dvdcss
2012-05-20 22:56:07 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla
2012-05-17 19:31:52 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini
2012-05-17 19:19:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Audacity
2012-05-17 19:01:28 ----D---- C:\ProgramData\Nero
2012-05-17 18:12:55 ----A---- C:\Windows\win.ini
2012-05-17 17:32:04 ----RD---- C:\Program Files
2012-05-15 20:55:35 ----D---- C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Ulozto File Manager
2012-05-15 20:19:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Uložto File Manager

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]
R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-04-26 834544]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2012-03-07 53080]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-03-07 819032]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-03-07 337240]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2012-03-07 59224]
R2 adfs;adfs; C:\Windows\system32\drivers\adfs.sys [2008-06-27 88632]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-03-07 24408]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-03-07 69976]
R2 WinFLdrv;WinFLdrv; C:\Windows\SysWOW64\WinFLdrv.sys [2010-10-09 21888]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-07-20 1831968]
R3 KMWDFILTER;HIDServiceDesc; C:\Windows\system32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [2009-04-29 30208]
R3 LgBttPort;LGE Bluetooth TransPort; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgbtpt64.sys [2009-09-29 16384]
R3 lgbusenum;LG Bluetooth Bus Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgbtbs64.sys [2009-09-29 14848]
R3 MarvinBus;Pinnacle Marvin Bus 64; C:\Windows\system32\DRIVERS\MarvinBus64.sys [2005-09-23 261120]
R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2010-11-12 155752]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-03-21 452200]
R3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\whfltr2k.sys [2007-01-26 9600]
S1 acedrv07;acedrv07; \??\C:\Windows\system32\drivers\acedrv07.sys [2011-01-11 125440]
S3 Andbus;LGE Android Platform Composite USB Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandbus64.sys [2010-12-07 19456]
S3 AndDiag;LGE Android Platform USB Serial Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\lganddiag64.sys [2010-12-07 27648]
S3 AndGps;LGE Android Platform USB GPS NMEA Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandgps64.sys [2010-12-07 27136]
S3 ANDModem;LGE Android Platform USB Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandmodem64.sys [2010-12-07 34304]
S3 androidusb;ADB Interface Driver; C:\Windows\System32\Drivers\lgandadb.sys [2010-08-02 31744]
S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
S3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2011-04-28 552960]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]
S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []
S3 CrystalSysInfo;CrystalSysInfo; \??\C:\Program Files\MediaCoder\SysInfoX64.sys [2007-09-25 18128]
S3 LGVMODEM;LGE Virtual Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgvmdm64.sys [2009-09-29 17408]
S3 MSICDSetup;MSICDSetup; \??\D:\CDriver64.sys []
S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys [2010-07-30 19456]
S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys [2010-07-30 26624]
S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [2008-08-28 25600]
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]
S3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018bus.sys [2009-03-25 113704]
S3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018mdfl.sys [2009-03-25 19496]
S3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018mdm.sys [2009-03-25 153128]
S3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018mgmt.sys [2009-03-25 133160]
S3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS); C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018nd5.sys [2009-03-25 34856]
S3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018obex.sys [2009-03-25 128552]
S3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\s1018unic.sys [2009-03-25 146472]
S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys [2010-07-30 9216]
S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2010-11-20 32768]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-03-07 44768]
R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database; C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [2009-08-27 1253376]
R2 KMWDSERVICE;Keyboard And Mouse Communication Service; C:\Program Files (x86)\Keyboard Driver\KMWDSrv.exe [2008-06-23 208896]
R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2010-08-16 73728]
R2 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2009-05-15 935208]
R2 NIHardwareService;NIHardwareService; C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe [2010-03-25 5018624]
R2 NVSvc;NVIDIA Driver Helper Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2011-02-23 1005160]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2010-06-22 66872]
R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-07-02 244904]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-01-07 378984]
R2 TeamViewer6;TeamViewer 6; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe [2011-03-18 2271608]
R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 2286976]
S2 CLKMSVC10_9EC60124;CyberLink Product - 2012/05/30 12:52:49; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\NavFilter\kmsvc.exe [2010-11-23 240112]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]
S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Prameny - aktualizace obsahu; D:\Hry\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe [2009-07-26 25832]
S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [2008-08-07 3276800]
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-06-03 655624]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2010-12-08 628736]
S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion; C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [2011-06-29 155344]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-04 1255736]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Obrázek uživatele Michal Čížek

Ahoj, online scener opravdu nic nenašel? FB nejde jen na firefoxu? Nezkoušel jsi jiné prohlížeče? Antivir je jen AVAST?
Jako první zkus obnovit počítač do dřívějšího stavu OVL. PANELY - SYSTÉM A ZABEZPEČENÍ - v CENTRUM AKCÍ je položka OBNOVIT POČÍTAČ......... Vyber datum kdy to ještě nedělalo a nech to pracovat, po restartu odzkoušej funkčnost.

V příkazovém řádku ve START napiš CMD odentruj a napiš: ping www.facebook.com
odentruj a měla by být odezva, dej vědět.

Pokud to stále nepůjde zkus použít http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/bezpecnost/ochrana_pocita...

Jestli i tak nenastane změna mrkni do souboru hosts, jestli tam neni takovýto: 127.0.0.1 www.facebook.com

Soubor HOSTS najdeš zde
Windows 7 / 32bit - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Windows 7 / 64bit - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts nebo c:\windows\sysnative\drivers\etc\hosts
Otevřít zápisník prav. klikem a jako správce a v něm otevřít hosts

Obrázek uživatele -Romik-

online scaner jsem pustil znova pod nouzovým režimem(pouze systém a systémový disk C) a nenašel nic.
Poslední obnovovací bod mam z 2010 tak bych se na tuto poziuci nerad vracel.
Ping na www.facebook v příloze.
Guekiller jsem stahnul, nainstaloval a po prohledání jsem projel všechny možnosti vpravo.

V Souboru HOSTS jsem měl tu ip 127.0.0.1 přepsal jsem tedy na 69.63.190.70
Je nutné aby zatím bylo ještě napsáno www.facebook.com?
Má za tím napsáno localhost.

Bohužel stále jsem tam, kde jsem byl.

Prohlížeč používám Google Chrome, nicméně to dělá i pod Firefoxem, nebo IE.

Jede to na Windows 7 Home Premium 64bit.

Obrázek uživatele Tomáš Bohuněk

Zkus napsat "www.facebook.com" - někdy to bez těch www. DNSka správně nevyhodnotí...

Problém začal nedávno? Nědělo se v té době něco v počítači?

Obrázek uživatele -Romik-

Tomáš Bohuněk wrote:
Zkus napsat "www.facebook.com" - někdy to bez těch www. DNSka správně nevyhodnotí...

Problém začal nedávno? Nědělo se v té době něco v počítači?

To jsem zkoušel ještě před tím, než jsem napsal sem...
Vyzkošeno:
www.facebook.com
http://facebook.com
http://www.facebook.com

Je to posledních cca 5 dní, v té době jsem to max. projížděl online esetem, regcleanerem...

Obrázek uživatele sasha.cz

Řešil jsem teď úplně ten samý problém, dělal jsem co jsem mohl, ale pomohl až reinstal systému :/

Obrázek uživatele Michal Čížek

ten localhost byl správně, žádný facebook tam nebyl někde? odezvu má, takže problém bude jinde, zítra budu pokračovat.

Obrázek uživatele -Romik-

Michal Čížek wrote:
ten localhost byl správně, žádný facebook tam nebyl někde? odezvu má, takže problém bude jinde, zítra budu pokračovat.

nn, o facebooku ani čárka...
Na reinstall to bohužel vypadá, akorát na to nemám moc čas, tak bych to rád ještě oddálil, dokud to jde...

Obrázek uživatele -Romik-

Michal Čížek wrote:
zkus ještě vymazat cookies http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=cs&answer=32050

To bylo rovněž jedno z prvních, co jsem udělal...

Obrázek uživatele -Romik-

-Romik- wrote:
Michal Čížek wrote:
zkus ještě vymazat cookies http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=cs&answer=32050

To bylo rovněž jedno z prvních, co jsem udělal...

Po reinstallu windows mi to fungovalo přesne 5dní. z čehož jsem 3 dny nebyl doma...

Obrázek uživatele Michal Čížek

Tak to by se dalo vysledovat, co jsi nainstaloval a už to nešlo.

Obrázek uživatele -Romik-

Michal Čížek wrote:
Tak to by se dalo vysledovat, co jsi nainstaloval a už to nešlo.

Je tam fakt pár základních programů...podle čeho myslíš že by se to dalo vysledovat?

Obrázek uživatele Michal Čížek

Tak 2 dny na tom děláš, zas toho tolik nenainstaluješ, proběhly aktualizace? Vrátit to před aktualizace a jednu podruhé instalovat, sledovat.

Obrázek uživatele -Romik-

Teď mi to píše tohle:
Error parsing message: invalid HTTP method
(ještě jsem nezačal ani koumat a vracet)

Obrázek uživatele Michal Čížek

nepoužíváš nějaký externí firewall?

Obrázek uživatele -Romik-

Michal Čížek wrote:
nepoužíváš nějaký externí firewall?

teď jsem tam nahodil akorát Eset smart security místo avasta, na 30dní zkušebku...

Obrázek uživatele Michal Čížek

jak je to dlouho po reinstalu? Zkoušel jsi jiný PC na tvém připojení, jestli neni chyba jinde?

Obrázek uživatele -Romik-

Michal Čížek wrote:
jak je to dlouho po reinstalu? Zkoušel jsi jiný PC na tvém připojení, jestli neni chyba jinde?

Po reinstallu je to 6dní.
Zkoušel jsem ntb přes wifi router, tam problém není.

Obrázek uživatele Michal Čížek

vypnutí firewallu a antiviru nepomůže bych řekl, takže jediné co připadá v úvahu jsou aktualizace, nebo SW třetí strany


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.